صفحه اصلی > بهداشت و سلامتی > بهداشت معنوی > آیا به زیبایی شناسی در زندگی نیاز داریم؟

آیا به زیبایی شناسی در زندگی نیاز داریم؟

زیبایی شناسی در زندگی
زیبایی شناسی در زندگی

بدون تردید عشق در تداوم و کیفیت زندگی انسانها نقش مؤثری داشته که ناشی از تاثیر زیباییهای نظام خلقت و پدیده های پیرامونی آنها بوده است. همین موجب گردیده تا بخش عمده ای از تلاشهای بشر در دورانهای مختلف زندگی اجتماعی را فعالیت او در عرصه های زیبای خلاقیت و نوآوری مانند آفرینش آثار هنری و ادبی تشکیل داده و در عرصه خلاقانه اندیشه ورزی و حکمت بکار گرفته شود، بطوریکه ذخایر بسیار ارزشمندی از زیباییهای مختلف به یادگار گذاشته شده است.

برای بهره گیری بیشتر و بهتر از این ذخایر و فعالیت در این عرصه ها, لازم است توانایی احساس و ادراک زیباییها با تلاش و ممارست تداوم یافته و تقویت شود. این موضوع تحت عنوان زیبایی شناسی انسان قابل بحث و بررسی است، بدون شک اهمیت آن در زندگی انسانها به منظور دستیابی به یک زندگی ارزشی مفرح توام با آرامش و نشاط، انکار ناپذیر است.

تقویت توانمندی مورد نیاز زیبایی شناسی و تداوم و استمرار آن جهت تشخیص زیباییهای موجود، باعث درک بهتری از پدیده های واقعی و حقایق زندگی و از جمله درک مناسبتری از هنرهای مختلف، نظم و نثر در ادبیات، حکمت و فلسفه و همچنین پدیده های موجود در طبیعت میگردد و نتایجی به شرح ذیل دارد.

  • بهره گیری از حداکثر ظرفیت مورد نیاز تشخیص زیباییها
  • دسترسی و درک و احساس زیباییها و دسترسی به زندگی با نشاط و مفرح
  • پی بردن به عظمت و قدرت آفرینش در عالم
  • پرهیز از تکرار و یکنواختی در زندگی و جذابتر شدن عرصه های مختلف مادی و معنوی آن
  • احساس رضایت و سعادتمندی از ادراک و احساس زیباییهای موجود
  • افزایش دقت و تمرکز و درک بیشتر زیباییهای خلقت
  • رشد و پیشرفت فرهنگ و هنر
  • حصول آرامش درونی ناشی از قدرت ادراک و احساس بیشتر زیبایی های نظام خلقت

در صورت عدم تقویت زیبایی شناسی در افراد، بطور حتم و یقین امکان تشخیص و بهره برداری از بخش عظیمی از فرصتها و نعمتهای موجود در جهان آفرینش و توانمندیهای افراد، از بین میرود. همچنین روند و سرعت رشد و تعالی فرهنگ و تمدن بشریت کاهش مییابد.

تواناییهای زیبایی شناسی در زندگی، بطور فطری و به میزان متفاوتی با هر هنرمندی همراه است و در ذات هر فردی و با هر تفکری وجود دارد. بدون شک، هنر و ادبیات میتواند به عنوان جلوه های عاشقی قلمداد شود و از جمله واقعیتهای موجود و اثربخش در زندگی انسان تلقی گردد. طبع لطیف و ذوق و قریحه حساس، موضوعی است که بطور طبیعی در همه افراد وجود دارد و هر کسی بقدر ظرفیت و بضاعت خود از آن بهره مند میگردد به گونه ای که با توجه و تفکر و دقت در آنها، میتواند آنرا تقویت نموده و عینیت بخشد و بتدریج بر لطافت طبع و ذوق و همچنین شدت احساس و توانمندی خود بیفزاید.

در مقاله های بعدی به زیبایی شناسی تخصصی می پردازیم :

۱٫ عاشقی و زیبایی شناسی

۲٫ طبیعت و زیبایی شناسی

۳٫ زیبایی شناسی ماورا الطبیعه

۴٫ زیبایی شناسی رفتاری

۵٫ زیبایی شناسی در ادبیات

سلامت دات لایف راهنمای زندگی سالم

پزشکان متخصص سایت پاسخگوی سوال های شما در این مقاله هستند، کلیک کنید.

 

این مطلب مورد توجه شما واقع شد؟

دیدگاهتان را بنویسید