صفحه اصلی > بهداشت و سلامتی > بهداشت معنوی > منظور از زیبایی شناسی چیست ؟

منظور از زیبایی شناسی چیست ؟

زیبایی شناسی | سلامت دات لایف راهنمای زندگی سالم

علم به معنای کلی خود از دو محور عملی و نظری تشکیل میگردد که در زیبایی شناسی هم این ابعاد اهمیت دارد و مورد توجه میباشد.

در محور عملی و تجربی زیبایی شناسی ، نتایج و اثرات و فوایدی که بر روحیه و احساسات و افکار و اعمال انسان در زندگیش میگذارد ، مورد توجه و بررسی قرار میگیرد و در بعد نظری و تئوری آن با توجه به انسجام ، نظم و ترتیب و هماهنگی بین آنها ، حس جستجو گرایانه و پرسشگری و همچنین کنجکاوی و پژوهشی آن که در حوزه فکری و عقلانی قابل بحث میباشد ، مورد توجه و دارای اهمیت است.

از نظر معنوی ، به همان میزانی که تدبر و مطالعه اخلاق و حکمت برای انسان دارای عقلانیت ارزشی مفید است ، زیبایی شناسی نیز برای هنرمندان و اهل ادبیات اصیل و متعهد و اهل دل ، مفید است. بطور کلی با ممارست و تقویت زیبایی شناسی در انسانها ، دریچه های جدیدی به روی زندگی گشوده میشود که قدرت دیدن و احساس زیباییها و لذت بردن و تعمق در آنها را برای انسان فراهم میکند.

زیبایی شناسی ، قابلیتی است که امکان ادراک زیباییهای عمیق جلوه های حقیقت را فراهم میکند و بصورت عاشقی تجلی مینماید.

نظر به اینکه زیبایی از جلوه های کمال است و انسان به عنوان اشرف مخلوقات قابلیت تکامل دارد ، بنابراین بطور فطری در پی کمال میباشد ، لذا بایستی که انسان با آشنایی با جلوه های کمال که همان زیباییها هستند و بهره بردن از آنها ، در مسیر تکاملی خود حرکت کند و همین موضوع سبب شده است که موضوع زیبایی شناسی از اهمیت برخوردار شود.

شاید تقویت و توجه به زیبایی شناسی ، تلاش و کوششی به منظور دستیابی و دیدن چیزهایی است که امکان دیدن آنها در شرایط متعارف و معمول ، میسر نیست و یا امکان دیدنش برای همه وجود ندارد. برای دریافت زیباییها نیاز به ویژگیهایی است که برخی از آنها شامل شناخت ، تفکر ، بصیرت ، دقت نظر ، کمالجویی ، خضوع ، ژرف اندیشی و همدلی دیگر است بطوریکه هرچقدر از ابزارها و آمادگی بیشتری استفاده شود نتیجه کاملتری حاصل میشود.

 از روشهای مهم تقویت زیبایی شناسی ، مواردی به شرح ذیل قابل ذکر است :

  • مشاهده و مطالعه آثار هنری و ادبی فاخر
  • همنشینی و مراوده با فرهیختگان و اندیشمندان
  • دقت و اندیشیدن در طبیعت و عالم هستی
  • بکار گیری ذوق و هنر در عرصه های مختلف زندگی
  • توجه به معنویت و پی بردن به عظمت و قدرت خالق نظام آفرینش
  • سیر و سلوک و تدبر و تفکر

هنر و ادبیات از عمق تفکر و احساس و شور و شعور انسان میجوشد و قابلیت اشارت و کنایه و استعاره و تمثیل را دارد ، بنابراین از بسترهای بسیار مناسب و مؤثر در توصیف ، تبیین ، عینیت بخشیدن و ارائه زیبایی های موجود در افکار و اندیشه و احساسات انسان و پدیده های موجود میباشند و میتوانند بر افکار و احساسات و عواطف انسانها تاثیر گذار باشند. در مقاله های بعدی به زیبایی شناسی تخصصی می پردازیم :

۱٫ عاشقی و زیبایی شناسی

۲٫ طبیعت و زیبایی شناسی

۳٫ زیبایی شناسی ماورا الطبیعه

۴٫ زیبایی شناسی رفتاری

۵٫ زیبایی شناسی در ادبیات

سلامت دات لایف راهنمای زندگی سالم

پزشکان متخصص سایت پاسخگوی سوال های شما در این مقاله هستند، کلیک کنید.

 

این مطلب مورد توجه شما واقع شد؟

دیدگاهتان را بنویسید