صفحه اصلی > Tag Archives: مزاج شناسی (صفحه 3)

Tag Archives: مزاج شناسی

مزاج بر اساس سن، فصول و اعضای بدن

تدابیر طب سنتی ایرانی برای جوانان، میانسالان و پیران

  انسان در طول زندگی خود، دارای کیفیات حرارتی و رطوبتی خاصی است که در هر مرحله از حیات تغییر میکند جنین این حرارت و رطوبت غریزی را که مایه حیات هستند را از پدر و مادر خود به ارث میبرد  دوران حیات انسان بر حسب این حرارت و رطوبت …

متن کامل

اقسام مزاج

اقسام مزاج

بر اساس آنچه از ترکیب ارکان گوناگون اشاره شد، مزاج ، حاصل فعل و انفعال کیفیات ضد هم در عناصر چهارگانه است. این کیفیات که گرمی ، سردی ، خشکی و تری هستند، اگر به نسبت‌های گوناگون با یکدیگر ترکیب شوند، منطقاً نه حالت مختلف از مزاج حاصله ممکن است …

متن کامل

منظور از سردی یا گرمی مواد غذایی چیست؟

منظور از سردی یا گرمی مواد غذایی چیست؟

منظور از سردی یا گرمی مواد غذایی را در سایت سلامت دات لایف مطالعه فرمایید. هر ماده ی غذایی بسته به طبع و مزاج خود وقتی وارد بدن می شود، موجب تولید اخلاط چها گانه می گردد؛ اما یک خلط را بیشتر تولید خواهد کرد. مثلا کاهو، طبع سرد و …

متن کامل

مزاج شناسی

مزاج شناسی

  هرگاه عناصر مختلف در هم بیامیزند،از آمیختن آنها با هم و فعل و انفعال آنها با یکدیگر، کیفیت یکسان و جدیدی بوجود می آید که آن را مزاج گویند.در واقع مزاج ، کیفیتی است که حاصل از اختلاط و درهم آمیختن عناصر است. مقدار و نسبت موجود از هرکدام …

متن کامل

تدابیر طب سنتی ایرانی برای جوانان، میانسالان و پیران

تدابیر طب سنتی ایرانی برای جوانان، میانسالان و پیران

  تدبیر جوانان مزاج سن در دوره جوانی گرم و خشک است،بنابراین تدبیر حفظ الصحه جوانان این است که غذا و تدابیر دیگرشان سرد و تر باشد (البته در نظر گرفتن برآیند مزاج مولودی و شغل و محل سکونت و عادت ها نیز لازم است) . جوانان باید از ورزش …

متن کامل