مهارت های ده گانه

مهارت های ده گانه زندگی از نظر سازمان جهانی بهداشت به صورت زیر مطرح گردیده است. . .
مهارت های خود آگاهی، همدلی، برقراری رابطه مؤثر (روابط اجتماعی)، برقراری روابط بین فردی سازگارانه (روابط بین فردی)، تصمیم گیری، حل مسئله، تفکر انتقادی، تفکر خلاق، مقابله با هیجان های منفی، و مهارت مقابله با فشارهای زندگی.
برای استفاده مناسب و مؤثر از این مهارت ها نیاز به درک صحیح هر یک و بکارگیری به موقع آنها است، ضمن اینکه استفاده از تکنیک ها و روش های مختلف باعث افزایش اثر بخشی مهارت ها در شما می گردد.

تکنیک های فراموش کردن خاطرات بد

فراموش کردن خاطرات بد و تلخ

خاطرات بد گذشته از جمله مواردی است که اگر در ذهن فرد باقی بماند ، اثرات بدی را بر زندگی فرد می گذارد. پس باید تلاش کند تا هر چه زودتر خاطرات بد را فراموش کرده و زندگی آرام و زیبایی داشته باشد. فکر کردن و یادآوری مداوم این خاطرات …

متن کامل

مهارت حل مسئله از نظر قرآن

مهارت حل مسئله از نظر قرآن

در مباحث مهارت زندگی، منظور از مسئله عبارت است از پدیده و واقعیتی که به عنوان مشکل یا امری، انسان را دچار شرایط ناسازگارانه یا ضعف و درماندگی در زندگی می کند که ممکن است جنبه ی فردی، خانوادگی و یا اجتماعی داشته و دارای ریشه و منشاء درونی یا …

متن کامل

مهارت همدلی از نظر اسلام و قرآن

اسلام و مهارت همدلی | مهارت های زندگی

همدلی یعنی اینکه انسان بتواند از طریق اخلاق و رفتار نیکو، موقعیت دیگران را بخوبی درک کند و آنها را همانگونه که هستند بپذیرد، به گونه ای با تکریم و احترام رفتار نماید که همه افراد جامعه را با تمام تفاوتهایشان به سمت خود جذب کند تا او را قلبا …

متن کامل

مهارت های ده گانه زندگی از دیدگاه اسلام و قرآن

مهارت های ده گانه زندگی از دیدگاه اسلام و قرآن

به دلیل اهمیت و نقش مهارت های زندگی، بررسی آن از دیدگاههای مختلفی مطرح میشود که با در نظر گرفتن باورها و اعتقادات مذهبی مردم مسلمان، در این بحث به توصیف آن از منظر اسلام پرداخته میشود. مهارت های زندگی چیست و آیا تعریف مشخصی برای آن وجود دارد؟ در …

متن کامل

مهارت های ضروری زندگی را بشناسیم

مهارت های زندگی | سلامت دات لایف راهنمای زندگی سالم

منظور از مهارت های زندگی توصیفی است از رفتارهای مناسب و مسئولانه به هنگام حل مشکلات که در مدیریت امور شخصی اتفاق می افتد. اما این توصیف گیج کننده به نظر می رسد. تعریف ساده تر این است که مهارت های زندگی اطلاعات و دانش شخصی می باشد که می …

متن کامل

اجرا و بکارگیری مهارت های ده گانه سازمان جهانی بهداشت

اجرا و بکارگیری مهارت های ده گانه سازمان جهانی بهداشت

برای بکارگیری مهارته ا، نیاز به استفاده از روشهایی است که بتواند روشهای اجرایی تری بوجود آورد. با توجه به اهمیت یادگیری مهارتهای زندگی ، برخی از مواردی که می تواند در افزایش سازگاری افراد کمک کند به شرح ذیل مطرح میشود. ابتکار در امور شغلی: با اعمال ابتکار در …

متن کامل

مهارت تفکر انتقادی

مهارت تفکر انتقادی

نهمین مهارت از مهارت های ده گانه زندگی که توسط سازمان جهانی بهداشت معرفی شده است، مهارت تفکر انتقادی است. سلامت دات لایف در این مقاله به مهارت تفکر خواهد پرداخت. مهارت تفکر انتقادی چیست مهارت تفکر انقادی موجب میگردد اندیشه انسان پویا و فعال شود و با تیز بینی …

متن کامل

مهارت مقابله با هیجان های منفی

مهارت مقابله با هیجانهای منفی

هشتمین مهارت از مهارت های ده گانه زندگی که توسط سازمان جهانی بهداشت معرفی شده است، مهارت مقابله با هیجان های منفی است. سلامت دات لایف در این مقاله به این مهارت می پردازد. توانایی مهارت مقابله با هیجان های منفی فرد را قادر می سازد تا ظرفیتهای لازم مورد نیاز …

متن کامل

مهارت تفکر خلاق

مهارت تفکر خلاق

  هفتمین مهارت از  مهارت های ده گانه زندگی که توسط سازمان جهانی بهداشت معرفی شده است، مهارت تفکر خلاق است. سلامت دات لایف در این مقاله به این مهارت می پردازد. تفکر خلاق فرد از دو جنبه اهمیت دارد بطوریکه میتواند امکان یافتن راه حلهای بیشتر و انتخاب مناسبترین آن …

متن کامل

مهارت حل مسئله

مهارت حل مسئله

ششمین مهارت از مهارت های ده گانه زندگی که توسط سازمان جهانی بهداشت معرفی شده است، مهارت حل مسئله است. سلامت دات لایف در این مقاله به این مهارت می پردازد. یکی از مواردی که باعث عدم دستیابی به آرامش انسانها در زندگی میشود مشکلات مختلفی است که بر زندگی …

متن کامل