مدیریت استرس اشاره به طیف گسترده ای از تکنیک ها دارد که هدف آنها کنترل سطح استرس فرد و بخصوص استرس مزمن در افراد می باشد. آموزش تکنیک های مدیریت استرس به منظور بهبود عملکرد روزمره افراد انجام می گیرد. از تکنیک های مدیریت استرس می توان به تکنیک های تمدد اعصاب یا ریلکسِیشِن، روش شناختی رفتاری و … اشاره کرد.