مهارت حل مسئله از نظر قرآن

در مباحث مهارت زندگی، منظور از مسئله عبارت است از پدیده و واقعیتی که به عنوان مشکل یا امری، انسان را دچار شرایط ناسازگارانه یا ضعف و درماندگی در زندگی می کند که ممکن است جنبه ی فردی، خانوادگی و یا اجتماعی داشته و دارای ریشه و منشاء درونی یا بیرونی باشد. در مقاله مهارت حل مسئله از نظر قرآن پس تعریف آن به دیدگاه قرآن کریم در این باره خواهیم پرداخت.

تعریف مهارت حل مسئله :

مهارت حل مسئله به معنای مهارت و توانایی شناسایی و تجزیه تحلیل و پیمودن راه برون رفت از مشکلات است.
در تعریفی دیگر، مهارت حل مسئله فرایند ی است که بر اساس شناخت و رفتارها، توسط فرد هدایت می شود و در پی یافتن راه حل های موثر و سازگارانه و پیمودن آن برای حل مسائل زندگیش است. بنابراین تقوا و نگاه صادقانه و خیرخواهانه به مشکل و بررسی و شناخت همه ابعاد آن و استعانت از خداوند متعال و تسلیم حکمت الهی بودن، از نکات مهمی است که در پیمودن مسیر برون رفت از مشکلات موثر است.

مهارت حل مسئله از نظر قرآن

مهارت حل مسئله از نظر قرآن
مهارت حل مسئله از نظر قرآن

از دیدگاه قرآن ، مهارت و توانایی حل مسائل مختلف زندگی، زمانی حاصل می شود که انسان مراحل ایمان، تقوا و بندگی خالصانه خداوند را طی کرده باشد نه در بعد زمان، بلکه به لحاظ ارتباط قلبی با خداوند و کمک گرفتن از او و عمل به دستورات او امکانپذیر است. دستورات او در ایمان که باعث توکل و استعانت از خداوند است و تقوا که زمینه ی توجه به حق طلبی و پرهیزگاری و پرهیز از ظلم به دیگران را فراهم میکند و بندگی که حکایت از تسلیم و آگاهی و شناخت و مشورت در امور دارد دست یافتنی است. در این شرایط است که خداوند درهای رحمت و حکمت را به روی بندگان خالص خویش می گشاید و او را در حل مسائل عدیده زندگی یاری می فرماید. پس احسان و پرهیز گاری زمینه ساز حل سازگارانه تمام مسائل زندگی است. بدون تقوا، توکل و بکارگیری حکمت و خردمندی، اقدامات سازگارانه و غلبه بر مسائل و مشکلات فردی و اجتماعی ممکن نیست.  در حقیقت بر اساس معیارهای کلی و بکارگیری آنها مانند اختیار انسان، آزادی مشروع در چارچوب قران و سنت، مشورت در امور و توکل، امر به معروف و نهی از منکر، توبه، احکام ارث و ازدواج و …….، امکان حل مسئله به شکل مطلوبی میسر میشود. همانگونه که در آیه 128 سوره نساء می فرماید: اگر زنی دریافت که شوهرش با او بی مهر و از او بیزار شده است باکی نیست که هر دو در میان خود طرح آشتی افکنند، که آشتی بهتر است و بخل و فرو مایگی بر نفوس مردم غلبه دارد اگر نیکی و پرهیز گاری کنید. خدا به هرچه می کنید آگاه است. در آیه 269 سوره بقره می فرماید: به هر که خواهد حکمت ( مهارت حل مسئله ) عطا کند و به هر که حکمت عطا شده نیکی فراوانی داده شده و جز خردمندان پند نپذیرند.

مهارت حل مسئله

برای توانایی حل مسئله ، نیاز به حکمت است زیرا اهل حکمت از بخل و بی مهری  پرهیز میکنند و به نیکی و خیر خواهی اهتمام دارند، پرهیزگارند و در پذیرش سخنان نیکو و اندرز صاحبدلان و مشورت در امور، علاقمندی دارند.

سایت سلامت دات لایف در تلاش است با انتشار مقالاتی نظیر همین مقاله مهارت حل مسئله از نظر قرآن کاربران فهیم خود را با مفاهیم ارزشمند قرآن کریم آشنا کند. پیش از این تعریف مهارت حل مسئله از نظر سازمان جهانی بهداشت را در سایت قرار داده بودیم و امروز این فرصت بدست آمد که با همت مهندس قبادی با مفاهیم ارزشمند قرآن کریم آشنا شویم.

2.7/5 - (6 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید