مهارت حل مسئله

ششمین مهارت از مهارت های ده گانه زندگی که توسط سازمان جهانی بهداشت معرفی شده است، مهارت حل مسئله است. سلامت دات لایف در این مقاله به این مهارت می پردازد.

یکی از مواردی که باعث عدم دستیابی به آرامش انسانها در زندگی میشود مشکلات مختلفی است که بر زندگی و افکار آنها سایه انداخته است. گاهی این موارد به شکل مشکل خودنمایی میکنند و قابل اعتنا نیست و گاهی مشکل به قدری مهم و تاثیر گذار است که نیاز به چاره اندیشی دارد.

تعریف مهارت حل مسئله از نظر سازمان جهانی بهداشت

مهارت حل مسئله فرد را قادر می سازد تا به طور مؤثر و مناسب تری با مشکلات و مسائل زندگی خود برخورد نموده و ضمن بررسی و تجزیه و تحلیل آن، به یافتن راه حلهای مناسب و مؤثری دسترسی پیدا کند بطوریکه بتواند به حل مسئله کمک نموده و مشکل را رفع نماید .

چنانچه فردی قادر به یافتن راه حلهای مناسب برای حل مسائل و مشکلات مهم زندگی خود نباشد، حل نشده باقی میمانند و زمینه ایجاد فشارهای روحی و روانی را ایجاد می کنند که در نهایت باعث اختلال جدی در زندگی و رفتارهای شخص می شود.

مهارت حل مسئله
مهارت حل مسئله

 

گاهی با مشکلی مواجه هستید که ترکیبی از چند مسئله ساده تر و قابل حل است بنابراین تجزیه تحلیل و تقسیم مسائل پیچیده به اجزای کوچک و ساده تر به شما کمک می کند.

مشکلات به سادگی رفع نمیشود و گاهی نیاز به همکاری و هم فکری دیگران دارند که ضرورت ارتباط با جامعه و تعامل و کار گروهی را ایجاب مینماید.

 

مؤلفه های مهارت حل مسئله عبارت است:

  • تشخیص و تفکیک مشکلات و اولویت بندی آنها
  • بررسی و ارزیابی دقیق جهت تجزیه و تحلیل و تعیین علت آنها
  • ارتباط با افراد جامعه و درخواست کمک و راهنمایی
  • تعامل و مصالحه با افراد و مخاطب ها (برای حل تعارض)
  • آشنایی با مراکزی برای مشاوره و ارائه راه حل مشکلات افراد
  • تشخیص و یافتن راه حل های مشترکی برای جامعه

دیدگاهتان را بنویسید