صفحه اصلی > بهداشت و سلامتی > بهداشت معنوی > مهارت تفکر انتقادی از نظر قرآن

مهارت تفکر انتقادی از نظر قرآن

توانایی تحلیل اطلاعات و تجارب و تبادل آنها میتواند مبنایی برای تفکر انتقادی تلقی شود به گونه ای که بتواند برای تصمیم گیری و قضاوت در مورد باورها و اعمال و تاحدی بهبود و اصلاح امور، مورد استفاده واقع شود.

مهارت تفکر انتقادی از نظر قرآن

مهارت تفکر انتقادی مخصوص انسانهای باهوش و آگاه و دارای حکمت الهی است که مسؤلیت پذیرند و فکر نقادانه دارند و هیچ نظر و عقیده ای را بدون نقد و بررسی و شناخت آن نمی پذیرند، لازمه مهارت تفکر انتقادی، آگاهی و پرهیز از خود محوری و هوای نفس و روحیه ای منطقی و تاثیرگذار است.

مهارت تفکر انتقادی از نظر قرآن
مهارت تفکر انتقادی از نظر قرآن

حضرت ابراهیم (ع) از پدرش به جهت پرستش معبودانی بی خاصیت انتقاد کرد و چه زیبا و محترمانه انتقاد می کند آنجا که می فر ماید : ای پدر چرا چیزی را که نه می شنود و نه می بیند و نه هیچ نیازی از تو بر می آورد، می پرستی؟ ای پدر مرا دانشی از وحی و حقایق داده اند، پس از من پیروی کن تا تو را به راه راست هدایت کنم (مریم 42و 43) آری اگر پیامبران و اولیاء الهی را الگوی خویش قرار دهیم از آنها خواهیم آموخت که با چشم بسته و بدون آگاهی چیزی را نپذیریم بلکه برهان آنرا مورد نقد و بررسی قرار دهیم و پس از سنجیدن آن با معیار های الهی، اگر با آن همخوانی داشت پذیرفته و بدان عمل نماییم. (انبیاء 21 وکهف 15 ).

بنابراین با معیار پرهیز از هوای نفس و کیش شخصیت و به منظور اجتناب از اقداماتی که رضایت حضرت حق را تامین نمیکند، امکان نقد سازنده و سازگارانه دیگران و از جمله پدر و مادر و اطرافیان الزام خواهد داشت و موجبات تقویت همگرایی و تعامل مؤثر اجتماعی را فراهم مینماید. در غیر اینصورت واگرایی در میان افراد و توسعه خودمحوری و ستیزه جویی در میان آنها امری طبیعی تلقی میگردد که در اینصورت امکان هم افزایی و استفاده از نظریات سازنده دیگران میسر نیست. بدیهی است که منظور از بکار گیری حکمت و تقوی و توکل، فرایندی را شامل میگردد که به تجزیه و تحلیل و انتقاد سازنده از شرایط موجود و به گونه ای سازگارانه و اثربخش بیانجامد که با نیت خیرخواهانه و بگونه ای قابل پذیرش و همراه با ارائه راهکارهای اصولی و مؤثر دارای قابلیت اجرایی ختم شود که هدف آن راهنمایی و همفکری به منظور اصلاح امور و بصورتی که مبتنی بر حقیقت و آگاهی باشد تحقق پذیرد.

سلامت دات لایف راهنمای زندگی سالم

پزشکان متخصص سایت پاسخگوی سوال های شما در این مقاله هستند، کلیک کنید.

 

این مطلب مورد توجه شما واقع شد؟

پاسخی بگذارید