تکنیک های تمدد اعصاب نیاز به تمرین دارد!

تکنیک های تمدد اعصاب نیاز به تمرین دارد!
تکنیک های تمدد اعصاب نیاز به تمرین دارد!

 

همانطور که تکنیک های تمدد اعصاب را یاد می گیرید شما از تنش های عضلانی و سایر احساسات فیزیکی استرس آگاه تر می شوید. هنگامی که به شما استرس وارد می شود می توانید با استفاده از تمرینات آرامش اعصاب استرس خود را کنترل کرده و بر آن غلبه کنید. این کار باعث می شود که استرس وارد شده از کنترل شما خارج نشود.

به یاد داشته باشید که تکنیک های تمدد اعصاب، مهارت هستند و با هر مهارت ، توانایی خود را برای کسب آرامش با استفاده از تمرینات تمدد اعصاب ، بهبود می بخشید.

صبور باشید و اجازه ندهید که تلاش برای تمرین تکنیک های تمدد اعصاب به یکی از عوامل استرس زا تبدیل شود. اگر از یکی از روش های تمدد اعصاب استفاده می کنید و به نتیجه ای نرسیدید یکی دیگر از تمرینات را انتخاب کنید. اگر در هیچ یک از روش ها برای کاهش استرس به نتیجه نرسیدید بهتر است که به یک روانشناس مراجعه کنید و در مورد گزینه های دیگر صحبت کنید.

همچنین، به یاد داشته باشید که برخی از مردم ، به خصوص کسانی که با مسائل روانی جدی و سابقه استعمال مواد مخدر روبرو هستند، ممکن است در حین اجرای برخی از تکنیک های تمدد اعصاب احساس ناراحتی کنند.

منبع: مایو کلینیک

امتیاز این مقاله

دیدگاهتان را بنویسید