اجرا و بکارگیری مهارت های ده گانه سازمان جهانی بهداشت

اجرا و بکارگیری مهارت های ده گانه سازمان جهانی بهداشت

برای بکارگیری مهارته ا، نیاز به استفاده از روشهایی است که بتواند روشهای اجرایی تری بوجود آورد. با توجه به اهمیت یادگیری مهارتهای زندگی ، برخی از مواردی که می تواند در افزایش سازگاری افراد کمک کند به شرح ذیل مطرح میشود.

ابتکار در امور شغلی: با اعمال ابتکار در کارها ، بهبود امور و امکان کمک به دیگران آشکار میشود و سبب ایجاد احساس تاثیر گذاری افراد بر محیط خود و جامعه میگردد. بطور طبیعی انسان در پی کسب توانمندی و قابلیت تاثیر گذاری است بطوریکه بتواند در پویایی و مسئولیت پذیری او کمک کند و به منظور ایجاد احساس رضایتش ، مؤثر واقع شود.

درک کردن لحظه ها در زندگی: از دیدن صحنه ها و اتفاقات پیرامونی مانند دیدن طبیعت ، بازی کودکان ، کمک به دیگران و … سریع نگذرید زیرا لطافت و زیباییهای خاص خودش را دارد که در مفرح نمودن لحظه های زندگی و علاقه مندی به ارتباط و همنشینی مؤثر است.

در هر زمان و در هر مکان، زیبایی هایی وجود دارد که در صورت ایجاد ظرفیتهای مورد نیاز دیدن و ادراک و احساس آنها، امکان دوری گزینی از یکنواختی و انزوا را فراهم مینماید و با بهره بردن از زیباییها و لذایذ آن، امکان دستیابی به آرامش زندگی، که از مهارت های زندگی است، فراهم میشود.

همنشینی با دیگران و بازگو کردن مشکلات ، وزن آنها را کم میکند. علاوه بر آن معمولا وقتی سفره دلتان را جلو کسی باز می‌کنید ، او هم سفره دلش را برایتان باز میکند و می فهمید که شما در این دنیا تنها آدمی نیستید که مشکلاتی گریبانگیرش شده است، مفهومش همدلی و مشارکت دیگران جهت کاستن از اهمیت مشکلات و افزایش آستانه تحمل و فراهم نمودن بستر آرامش است.

ارتباط با دوست و خانواده: روابط مثبت دوستانه ای که توام با تفاهم و توجه باشد مفید است و میتواند در تاثیر پذیری و ارتقای رفتاری و فکری افراد و رفع نگرانی ناشی از تنهایی و تبعات آن مؤثر باشد. بنابر این، نیاز به برنامه ریزی و تحرک بیشتری به منظور تقویت و توسعه روابط مثبت است تا دستیابی به آرامش بیشتر، لدت بردن و علاقه به تداوم زندگی، بهره مندی از زیباییهای رفتاری و لحظه های دلپذیر آن حاصل گردد.

 عبادت و عبودیت : مناجات و راز و نیاز کردن و استمداد طلبیدن از قدرت مطلق هستی و انجام دادن رفتار و اعمالی که انسان را به سمت پاکی و اخلاق نیکو و تقرب به درگاه الهی رهنمون میسازد، باعث پالایش روحی و تهذیب نفس میشود که موارد ذیل را محقق و دست یافتنی میکند.

  • از بین رفتن اضطراب و نگرانی از بی پناهی و تنهایی
  • آرامش دلها و غنای روحی
  • بی نیازی و امیدواری در زندگی
  • تلاش بدون چشم داشت برای خدمت به مردم
  • ارتباط با دیگران و همدلی
  • افزایش محبوبیت و علاقه مندی

عبادت و بندگی خداوند، مشخصاتی دارد که برخی از آنها مانند توجه به زیباییهای نظام خلقت، تفکر و تامل، رفتارهای نیکو، مهربانی و صداقت، علاقمندی به خدمت، تنها نبودن و مثبت اندیشی قابل ذکر است. 

در حقیقت امکان دسترسی به آرامش که از مهارتهای مهم زندگی است، از طریق غنای فکری و روحی، از پایداری و عمق بیشتری برخوردار است بنابراین بایستی از لحظه های زندگی به گونه ای استفاده شود که آرامش روحی و استغنا حاصل شود.

اگر به مهارت های ده گانه زندگی توجه شود، امکان این نتیجه گیری فراهم میشود که اعمال و رفتاری موجب نزدیکی انسان با افراد و اجتماع میگردد که دارای ویژگیهایی مانند:

– برخورداری از محتوای اخلاقی و ظرفیتهای مثبت

– قرار گرفتن در زمره رفتارهای پسندیده

-نقش داشتن در تقویت پاکیزگی روحی و درونی انسان

باشند. بنابراین توانایی ایجاد برخورد مثبت باعث رشد زیبا دیدن پدیده های پیرامون انسان و زیبا دیدن رفتارها و اعمال مخاطبان میگردد و تاثیر آن در ارتباط انسانها و پیوند و نزدیکی بیشتر آنها به یکدیگر ظاهر میشود. همین موضوع باعث احساس موفقیت و سعادتمندی در افراد میگردد.

بنابر این تلاش انسانها به منظور تعالی و پاکی درونی، دارای محاسنی است که در ایجاد تعامل موفق و رضایتمندی آنها تاثیر قابل توجهی دارد.

ادامه مقاله راه های اجرایی برای بکارگیری مهارت های ده گانه سازمان جهانی بهداشت را در صفحه دوم و با کلیک اینجا مطالعه فرمایید.

1.5/5 - (2 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید