صفحه اصلی > بایگانی برچسب: مزاج

بایگانی برچسب: مزاج

تدابیر غذایی فصل زمستان از دیدگاه طب سنتی

تدابیر غذایی فصل زمستان از دیدگاه طب سنتی

همانطور که در مقاله های قبل گفته شد، هر فصلی دارای مزاج است. مزاج فصل زمستان سرد و تر است، بنابراین سردی و تری در این فصل بیشتر می‌شود. به این ترتیب اکثر افراد و به خصوص افراد دارای مزاج سرد و تر باید تدابیر فصل زمستان و مخصوصاً تدابیر …

متن کامل

بادام شیرین در علم مزاج شناسی

بادام شیرین در علم مزاج شناسی

طبع بادام سرد است یا گرم ؟ بادام شیرین در منابع طب ایرانی در درجه اول گرم و تر دانسته شده است و از این رو در مقادیر متعارف ، برای هیچ یک از مزاجهای هشتگانه صِحّی زیانی ندارد و موجب دگرگونی مزاجی نمی شود. طبع بادام شیرین   خواص …

متن کامل

اقسام مزاج

اقسام مزاج

بر اساس آنچه از ترکیب ارکان گوناگون اشاره شد، مزاج ، حاصل فعل و انفعال کیفیات ضد هم در عناصر چهارگانه است. این کیفیات که گرمی ، سردی ، خشکی و تری هستند، اگر به نسبت‌های گوناگون با یکدیگر ترکیب شوند، منطقاً نه حالت مختلف از مزاج حاصله ممکن است …

متن کامل

تدابیر طب سنتی ایرانی برای جوانان، میانسالان و پیران

تدابیر طب سنتی ایرانی برای جوانان، میانسالان و پیران

  تدبیر جوانان مزاج سن در دوره جوانی گرم و خشک است،بنابراین تدبیر حفظ الصحه جوانان این است که غذا و تدابیر دیگرشان سرد و تر باشد (البته در نظر گرفتن برآیند مزاج مولودی و شغل و محل سکونت و عادت ها نیز لازم است) . جوانان باید از ورزش …

متن کامل

اقالیم و اثرات آن بر سلامتی جسمی

قالیم به واسطه هوای جوّ، آب، خاک و مجموعه دیگر اشیاء موجود در آنها، در بدن اثر می گذارند و آثار مختلفی در بدن پدید می آورند و چون در اقالیم مختلف، حالات اجسام، اعمال بدنی، صفات جسمی و روانی، مذاق و عادات یکسان نیستند، لذا بیماری ها نیز در اقلیم های گوناگون با هم متفاوت می باشند. بنابراین هر اقلیمی قانون حفظ صحّت مخصوص به خود را دارد. به گونه ای که شاید یک رفتار بهداشتی در کشورهای غربی با شرایط اقلیمی خاصشان، به حفظ سلامتی کمک کند ولی در کشورهای دیگر که دارای اقلیم متفاوتی می باشند نه تنها در حفظ سلامت سودمند نباشد بلکه گاهی موجب آسیب به تندرستی نیز گردد.

متن کامل