صفحه اصلی > بایگانی برچسب: زیبایی شناسی

بایگانی برچسب: زیبایی شناسی

منظور از زیبایی شناسی چیست ؟

زیبایی شناسی | سلامت دات لایف راهنمای زندگی سالم

علم به معنای کلی خود از دو محور عملی و نظری تشکیل میگردد که در زیبایی شناسی هم این ابعاد اهمیت دارد و مورد توجه میباشد. در محور عملی و تجربی زیبایی شناسی ، نتایج و اثرات و فوایدی که بر روحیه و احساسات و افکار و اعمال انسان در …

متن کامل

زیبایی شناسی در ادبیات

زیبایی شناسی در ادبیات | سلامت دات لایف راهنمای زندگی سالم

ادبیات یکی از بسترهای مهم تجلی زیبایی ها است و اگر عشق ، تجلی معرفت به زیبایی ها توصیف شود ، تردیدی نیست که یکی از ارکان کنکاش و جستجو و ارائه زیبایی ها و جلوه های بی نظیر آن ادبیات است. همین سبب شده که در ادبیات فارسی به …

متن کامل

توصیف زیبایی شناسی رفتاری

زیبایی رفتار | سلامت دات لایف راهنمای زندگی سالم

درک زیبایی های رفتار اطرافیان و مردم از اهمیت زیادی برخوردار است و این ادراک ، در افراد مختلف متفاوت است. به نظر میرسد که توجه به زیبایی شناسی رفتاری ، نقش قابل ملاحظه ای در تقویت ارتباط و انسجام روابط مابین افراد و همچنین افزایش وابستگی و نشاط و …

متن کامل

توصیف زیبایی شناسی ماوراء الطبیعه

توصیف زیبایی شناسی ماوراء الطبیعه | سلامت دات لایف راهنمای زندگی سالم

علمی که به مباحث فراتر از طبیعت که همان معرفت و شناخت به علت العلل و ذات مطلق نظام هستی و یا شناخت و آگاهی به ذات مطلق وجود و جلوه های گوناگون آن است میپردازد و آنرا مورد بحث و بررسی قرار میدهد علم ماوراء الطبیعه نامیده میشود. کسی …

متن کامل

عاشقی و زیبایی شناسی

عاشقی و زیبایی شناسی

خداوند مظهر کمال است و مظهر کمال از هر عیب و نقصی مبراست. یکی از جلوه های اصلی کمال، زیبایی است و آن زیبایی مطلق است. استاد هنرمندی که مظهر کمال و زیبایی است، خالق زیباترین صحنه ها است و با زشتی و آفرینش پلیدی، بیگانه میباشد. معرفت و آگاهی …

متن کامل

آیا به زیبایی شناسی در زندگی نیاز داریم؟

زیبایی شناسی در زندگی

بدون تردید عشق در تداوم و کیفیت زندگی انسانها نقش مؤثری داشته که ناشی از تاثیر زیباییهای نظام خلقت و پدیده های پیرامونی آنها بوده است. همین موجب گردیده تا بخش عمده ای از تلاشهای بشر در دورانهای مختلف زندگی اجتماعی را فعالیت او در عرصه های زیبای خلاقیت و …

متن کامل