Tag Archives: درمان کم اشتهایی در کودکان

درایت و راه حل منطقی برای کم اشتهایی کودکان

درایت و راه حل منطقی برای کم اشتهایی کودکان

  زمان غذا خوردن یکی از فرصت های طلایی برای دور هم نشستن و برقراری پیوندهای خانوادگی است و بایستی چنین فرصتی را غنیمت شمرد. با به کار بستن تمهیدات زیر می توان بهترین نتیجه را از چنین موقعیتی به دست آورد: سعی کنید حداقل یک وعده غذایی را دور …

متن کامل