مهارت مقابله با هیجان های منفی

هشتمین مهارت از مهارت های ده گانه زندگی که توسط سازمان جهانی بهداشت معرفی شده است، مهارت مقابله با هیجان های منفی است. سلامت دات لایف در این مقاله به این مهارت می پردازد.

توانایی مهارت مقابله با هیجان های منفی فرد را قادر می سازد تا ظرفیتهای لازم مورد نیاز تشخیص اضطراب و هیجان های منفی در خود و دیگران را بوجود آورد و با آگاهی از نحوه تأثیر هیجان های منفی بر رفتار و اعمال خود و عواقب ناشی از آن، به مقابله و غلبه مؤثر بر آنها بپردازد.

مهارت مقابله با هیجانهای منفی
مهارت مقابله با هیجان های منفی

 

مهارت مقابله با هیجان های منفی

به همان اندازه که کنترل و مدیریت هیجانهای فرد دارای اهمیت است، مدیریت و تحت کنترل آوردن هیجانهای دیگران و مخاطبین دارای اهمیت است، زیرا خطرات و آسیبهای وارده به دیگران از طرف فرد مشکلاتی ایجاد میکند که میتواند در صورت وارد شدن همان آسیبها از طرف دیگران بر فرد بوجود آید.

بنابراین لازم است که مهارت مقابله با هیجانهای منفی در زندگی  بکار گرفته شود و برای تقویت این توانایی لازم است که چگونگی تاثیر احساسات و رفتار و افکار بر هیجانات شناخته شود و ظرفیت کنترل هیجان منفی و مقابله با آن تقویت شده و ایجاد شود.

در این صورت، شرایط و امکان اعمال مدیریت صحیح تر بر هیجانات منفی فراهم میشود و شرایط بروز عکس العملهای مناسب و مطلوبی جهت مدیریت و کنترل اعمال و رفتار خود و دیگران در مواقع بروز هیجان های مختلف، بوجود میآید .

اگر با حالات هیجانی مثل غم و اندوه، خشم و عصبانیت، تشویش و اضطراب، شکستهای اجتماعی و …… که در افراد و مخاطبانشان ایجاد میشود برخورد صحیح و مناسبی نشود، این هیجانات، به گونه ای سلامت جسمی و روحی اشخاص را تحت تأثیر قرار میدهد و گاهی تاثیر آن غیر قابل جبران است، بنابراین و نهایتاً پیامدهای منفی و ناخوشایندی را برای سلامتی روحی و جسمی افراد و اطرافیانشان را به دنبال خواهد داشت.

مؤلفه های مهارتهای توانایی مقابله با هیجانهای منفی عبارتند از:

  • توانایی شناخت هیجان های خود و دیگران
  • آگاهی از ارتباط هیجان ها با احساسات، تفکر و رفتار افراد
  • قابلیت و توانایی مقابله با مواردی مانند ناکامی، خشم و عصبانیت، بی حوصلگی، ترس و وحشت، نگرانی و اضطراب
  • آشنایی با تکنیک های مدیریت استرس
  • قابلیت مقابله و برخورد مناسب و مؤثر وکنترل کردن هیجان های شدید دیگران
امتیاز این مقاله

دیدگاهتان را بنویسید