مهارت تفکر انتقادی

نهمین مهارت از مهارت های ده گانه زندگی که توسط سازمان جهانی بهداشت معرفی شده است، مهارت تفکر انتقادی است. سلامت دات لایف در این مقاله به مهارت تفکر خواهد پرداخت.

مهارت تفکر انتقادی چیست

مهارت تفکر انقادی موجب میگردد اندیشه انسان پویا و فعال شود و با تیز بینی و دقت نظر به رخدادها بنگرد، در نتیجه توانایی و ظرفیت پردازش و تحلیل داده ها و اطلاعات و تجربیات و همچنین دستیابی به نقاط ضعف و قوت رخدادها و پدیده ها بوجود میاید.

این ظرفیت فکری امکان تشخیص واقعیت و پرهیز از تحت تاثیر قرار گرفتن انسان در برابر تبلیغات خلاف واقع را فراهم میکند.

مهارت تفکر انتقادی

آگاهی از این مهارت ها موجب میشود که افراد و بخصوص نوجوانان، قادر به تشخیص و مقاومت و پایداری در برابر عواملی مانند سفسطه ، تحریف و نفی ارزش ها و همچنین اثرات ناشی از فشار گروهها و تبلیغات رسانه های گروهی بشوند و بتواند افراد را از آسیب های ناشی از آنها در امان نگه دارد.

مهارت تفکر انتقادی باعث آگاهی و در نتیجه آن، پرهیز از قضاوت عجولانه و ظلم و اجحاف به افراد میشود. بنابراین در توسعه انصاف و عدالت و تامین آرامش فردی و اجتماعی نقش مؤثری دارد.

مهارتهای تفکر انتقادی، مؤلفه هایی دارد که عبارتند از:

  • درک کردن اثرات فعالیتها و تبلیغات سوء اجتماعی و فرهنگی بر اخلاقیات، ارزشها ، نگرشها و رفتارها
  • آگاهی از نابرابریها، قضاوت، پیشداوری ها و همچنین بی عدالتی ها
  • آگاهی به این مسئله که میبایستی گفته ها و رفتارهای دیگران را مورد بررسی قرار داد، زیرا دیگران همیشه درست نمی گویند
  • آگاهی از تاثیر و نقش یک شهروند مسئول

با مراجعه به صفحه مهارت های زندگی تمام مقالات سایت سلامت دات لایف را در مورد مهارت های زندگی از نظر قرآن کریم و سازمان جهانی بهداشت را مطالعه فرمایید. بهداشت معنوی همواره مورد توجه سایت ما بوده و سعی خواهیم کرد با آموزش مهارت های ده گانه سازمان جهانی بهداشت مفاهیم ارزشمند قرآن کریم را هم بیان کنیم.

امتیاز این مقاله

دیدگاهتان را بنویسید