عادت اشتباهی که اعتماد به نفس شما را می کشد: مقایسه منفی خودتان با دیگران

==ازعادت های اشتباهی که اعتماد به نفس شما را می کشد: مقایسه منفی خودتان با دیگران

 

مقایسه منفی خودتان با دیگران

برای تعیین مرزهای سلامتی، باید بر شش مانع مهم احساس اعتماد به نفس، احساس شادی، و موفق بودن در زندگی خود غلبه کنید. پنجمین مانع مقایسه منفی خودتان با دیگران، است که در این مقاله به آن می پردازیم.

“مقایسه، دزد شادی است.” – تئودور روزولت

شاید معنای واقعی چشم و هم چشمی، همین مقایسه منفی خودتان با دیگران است!

ما خودمان را با دیگران مقایسه و سپس در مورد این که چگونه به خوبی دیگران موفق شویم، قضاوت می کنیم و مقایسه ما بر این اساس است. روند برخی مقایسه ها رو به بالا هستند (مقایسه با افرادی که به نظر می رسد آنها بهتر از ما هستند که اینها شامل پول بیشتر، موفقیت بیشتر و غیره) و مقایسه رو به پایین هم وجود دارد (مقایسه خود با کسانی که به نظر می رسد آنها وضعیت بدتری نسبت به ما دارند.) ما اغلب وقتی از روش مقایسه رو به پایین استفاده می کنیم و خود را با کمتر از خود مقایسه می کنیم اغلب نسبت به خود و دستاوردهایمان احساس بهتری داریم ولی هنگامی که از روش مقایسه رو به بالا استفاده می کنیم معمولا احساس بدی داریم. مشکل این است که ما واقعا نمی دانیم در طول زندگی به مردم چه می گذرد. بنابراین، هنگامی که شما خود را با دیگران مقایسه میکنید، این مقایسه احساسات درون شما با بیرون دیگران است همانطوری که پیش می رود. مقاله ای در مجله علوم گزارش داد که فعالیت های مغزی که مربوط به پاداش، نسبت به پاسخ به تفاوتهای نسبی درمقادیر ثروت بیشتر هستند مطلق اند. بدیهی است، بسیاری از میلیونرهای دره سیلیکون احساس محروم بودن دارند چون آنها نمی توانند خود را با میلیاردرهای محل خود مقایسه کنند. ظاهر فیزیکی، مهارت های ورزشی، و یا دستاورد حرفه ای – بنابراین ما همیشه می توانیم منطقه ای را پیدا کنیم که ما در آن هستیم ولی نه به خوبی دیگران . آنجایی که همه ما شرایط متفاوتی داشته باشیم، مقایسه مقدار زیادی فشار را بر روی ما قرار وارد می کند. اگر شما بتوانید یک آشپز روزانه، مربی زندگی، و مربی شخصی، داشته باشید شما نیزبه احتمال زیاد می توانید بدنی مانند یک ستاره فیلم داشته باشد. متاسفانه، اغلب پدر و مادرها بیشتر اوقات بچه ها را با خواهر و برادر خود مقایسه می کنند و برچسب هایی را به بچه های خود میزنند. “شما یک ورزشکار هستید در حالی که خواهرت یک نخبه است.” مقایسه، بیش از سادگی و پیچیدگی ، هدیه ای به همه ما به عنوان انسان می باشد. بهترین مقایسه نسبت به آن چیزی است که شما می دانید و میخواهید انجام دهید، در مقایسه با ماه گذشته و یا سال گذشته است. این نوع از مقایسه شرایط فردی و توانایی شما را افزایش میدهد.

مانع ششم، مردم نواز بودن یا همیشه به اطرافیان بله گفتن، است که  در مطالب بعد به آن می پردازیم.

امتیاز این مقاله

دیدگاهتان را بنویسید