صفحه اصلی > سلامت روان > مهارت های زندگی > آداب معاشرت > صمیمیت چیست و دارای چه ابعادی است ؟

صمیمیت چیست و دارای چه ابعادی است ؟

صمیمیت چیست : صمیمیت ( Intimacy ) یک نوع نزدیکی عمیق میان دو نفر است که طرفین از عریانی روانی ، فکری و رفتاری در برابر یکدیگر ترس و نگرانی ندارند. هم چنان که پیش تر توضیح داده شد ، یکی از مهم ترین نیازهای اساسی انسان برای سلامت روانی ، دوست داشتن و دوست داشته شدن است و فرد دائم بدنبال تامین چنین نیازی است.

از طرف دیگر ، ماهیت وجودی هر فردی حاصل عملکرد سه ضمیر یا ذهن ناخودآگاه ( کودک دورن) ، نیمه ناخودآگاه ( والد درون ) و خودآگاه ( بالغ درون ) است و از آنجایی که در بسیاری از موارد کودک درون ( مجموعه خواسته ها ، امیال ، احساسات ، آروزها و… ) با والد درون ( بایدها و نبایدها ، بد و خوب ، درست و غلط ، گناه و ثواب و…. ) در تضاد و تقابل است بالغ درون پا به میان گذاشته و از میان آن دو چیزی را برمی گزیند و رفتاری را عملی می کند تا انسان در تعامل و رابطه با دیگران حس خوب و ارزشمند بودن خود را بدست آورد و یا حفظ کند.

اما در یک رابطه صمیمی ترس و نگرانی از زیر سوال رفتن وجود ندارد. فرد بیشتر با خود واقعی اش (کودک درون) پا به میدان می گذارد و برخلاف معمول ، فرد اول حرف می زند بعد فکر می کند ؛ از آشکارسازی افکار و احساسات خود ترسی ندارد و به این نتیجه رسیده است که همیشه گوشی شنوا ، آغوشی گرم ، دستی مهربان و مشاوری آگاه و صادق دارد.

ابعاد صمیمیت و دوستی واقعی

صمیمیت
صمیمیت

بطور کلی صمیمیت دارای شش بُعد است :

صداقت ، ابراز و هویدا سازی خود ، ابراز احساسات و همدلی ، حمایت بی قید و شرط ، مجاورت و همراهی و در نهایت اعتماد

در این قسمت سلامت دات لایف توضیح مختصری در رابطه با بعد صداقت برای شما جمع آوری کرده است :

صداقت ( Honesty ) : صمیمیت بدون صداقت در گفتار و رفتار کلمه ای تو خالی و گاهی نیرنگی بیش نیست. لازمه صداقت ، خودشناسی و واقعیت نگری ( و نه خیال پردازی و در رویا بودن ) است و شخصی که به این مرحله از رشد نرسیده باشد ، تقریباً بعید است که بتواند صادق باشد. در اینجا بایستی توجه داشت که صداقت ، راستگویی و صراحت لهجه را نبایستی با گستاخی ، بی حرمتی و تجاوز به حق و حقوق دیگران اشتباه گرفت. در این رابطه توجه به نکات زیر می تواند مؤثر باشد :

  • ادب و حرمت کلام حفظ شود و از بکار بردن کلمات زشت ، رکیک و آزار دهنده خودداری شود.
  • چیزی فراتر از موضوع و نظر خواسته شده ، گفته نشود.
  • در ابزار نظر و احساساتتان راستگو باشید ( اگر چیزی یا کاری خوشایندمان نیست آن را بیان نماییم ).
  • از دو پهلو صحبت کردن خوداری کنید.
  • بر روی نقاط ضعف و عیوب دیگران انگشت نگذارید ( مگر اینکه آن شخص صمیمانه نظر ما را به صراحت خواسته باشد و یا اینکه بخواهیم ناراحتی و انتقاد خود را بیان کنیم.

منبع: در فکر ، ذهن و روان نوجوانان و جوانان چه می گذرد

سلامت دات لایف راهنمای زندگی سالم

پزشکان متخصص سایت پاسخگوی سوال های شما در این مقاله هستند، کلیک کنید.

 

این مطلب مورد توجه شما واقع شد؟

دیدگاهتان را بنویسید