رابطه دوستی چیست ؟

بر اساس نظر ارسطو دوستی ها را می توان به سه نوع کلی تقسیم نمود:

1) دوستی یا رابطه منفعتی (Friendship of utility) : در این حالت دو نفر به نوعی از رابطه نفع می برند و تا زمانی که چنین امتیازی برای هر دو طرف وجود داشته باشد، رابطه تداوم می یابد. روابط و دوستی های کاری ، همکلاسی‌ها و بسیاری از موارد دوران پیری از این نوع هستند. در چنین رابطه‌ ای افراد تقریباً فقط در مواقع نیاز به سراغ هم می روند و معمولاً از حمایت معنوی یکدیگر برخودار نیستند.

رابطه دوستی
رابطه دوستی

2) دوستی یا رابطه خوشگذرانه ( Friendship of pleasure ) : در این نوع رابطه همچون دوستی های دوران کودکی، بیشتر نوعی رابطه همبازی بودن  یا دایره ای وسیع تر به وجود خواهد آمد. مانند زمانی که دو نفر از همراهی و فعالیت یا سرگرمی مشترک لذت می برند. تقریباً تمامی دوستی های دوران کودکی و بیشتر دوستی های دوران نوجوانی، جوانی و بزرگسالی و خصوصاً اکثر روابط رمانتیک از این نوع هستند. اما از آنجایی که احساس افراد در گذر زمان تغییر می کند و در ضمن چون تازگی ، هیجان برانگیز بودن و شادی آفرین بودن هر نوع سرگرمی و فعالیتی به مرور زمان کاهش می یابد، لذا این نوع دوستی ها نیز ناپایدار و بسیار شکننده خواهند بود.

3) دوستی های واقعی یا صمیمی ( Friendship of good ) : این همان چیزی است که تقریباً همه حداقل در ذهن خود در رابطه با دوستی انتظار دارند و دو نفر آنچنان به هم نزدیک می شوند که غم و شادی یکی موجب غم و شادی دیگری می شود. فرد آنچه را که برای خود می پسندد برای دوست خود می خواهد و علاوه بر برخورداری از مزایای دوستی منفعتی و خوش گذرانه از حمایت روانی و اجتماعی یکدیگر برخوردار می شوند و با وجود حفظ هویت و استقلال فردی به نوعی در هم آمیخته خواهند شد.

علت اهمیت بسیار زیاد دوستی واقعی و خالص نه فقط داشتن اوقات خوش و کمک به یکدیگر بلکه احساس ارزشمندی است که فرد با دوستش پیدا می کند. زیرا او هیچ نگران نیست که به خاطر افکار، احساسات و یا رفتارش مورد تحقیر، سرزنش و سرکوفت قرار گیرد. او در حضور و در کنار دوستش لازم نیست نقش بازی کند، بلکه خود واقعی اش بوده و از آن احساس خوب و خوشی دارد. زمانی افراد به این مرحله و سطح از دوستی می رسند که میان آنها صمیمت بوجود آمده باشد.

نکته : اکثر دوستی ها به طور خالص یکی از انواع فوق الذکر نیستند بلکه معمولاً ترکیبی از آنها ( باشدت و درجات متفاوت) بوده و می توان دوستی را به گروه های بیشتر تقسیم نمود.

منبع : در فکر، ذهن و روان نوجوانان و جوانان چه می گذرد ؟

4.5/5 - (2 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید