تاریخچه فنگ شویی و سبک های آن

فنگ شویی از دو کلمه “فنگ” و “شوی” تشکیل شده ، به معنای باد و آب که در نگرش چینی این دو عنصر اصلی سازنده جهان مادی هستند.

تاریخچه فنگ شویی

بر اساس برخی نظریه ها، تاریخ فنگ شویی به 4000 هزار سال قبل از میلاد بر میگردد، زمانی که فردی به نام ” فو-هسی” با اصلاح مسیر رودخانه لو” موفق شد جلوی طغیان آب که موجب خسارت به کشاورزی اطراف می شد را بگیرد.

سال ها بعد از آن، در زمان امپراطوری “ون” (1122-25 ق.م) توجه ویژه ای به شناخت قدرت های زمین در جهات مختلف جغرافیایی به وجود آمد و متخصصین فنگ شویی یاد گرفتند چگونه به کمک طراحی محیطی می توان از تجمع انرژی های ناخواسته پیشگیری کرده و نیروهای مفید را در فضا سامان دادند.

تاریخچه فنگ شویی
تاریخچه فنگ شویی

در این دوره علم فنگ شوی فقط در خدمت دربار بود و در طراحی کاخ های امپراطوری از آن بهره می جستند.

در دوره های بعد و در زمان “چو یوان چوان” تمام متخصصین فنگ شویی کشته شده و فرمول های آن جمع آوری شد و سعی شد تا جای آن فرمول های اشتباه در اختیار افراد قرار داده شد. گفته میشود شهری که بعدها در زمان “لی” در شمال غربی پکن ساخته شد (شهر ممنوعه) با همان فرمول های دروغین ساخته شده و دلیل نابودی آن نیز همین امر تلقی میشود. از قرن 17 میلادی مجددا کاربرد فنگ شویی رونق گرفت تا زمان منع مجدد آن توسط حکومت کمونیستی چین. امروزه استفاده از این علم در تایوان، هنگ کنگ و سنگاپور به مراتب بیشتر ازچین مشاهده میشود.

به طور کلی فنگ شویی تحت تاثیر دو نگرش فکری کهن قرار دار. نگرش کنفسیوس و نگرش دائوئیزم. نگرش اول بیانگر منطق وجود نظم در تمام عالم هستی است که عامل آن کتاب “ای چینگ” است. نگرش دوم توسط لائوتزو در قالب “دائود چینگ” بیان شده است. کلمه دائو قانون و راه و رسم جهان هستی است. طبق تعلیمات لائوتزو، دائو در کلمات قابل بیان نیست اما قابل درک و تجربه است.

بخت های سه گانه فنگ شویی

بر اساس فلسفه ایی کهن سه گونه بخت وجود دارد که اقبال در شخص تحت تاثیر این سه عامل قرار دارد.

بخت کیهان که شخص با آن متولد میشود و تاثیر ستارگان و عبارات بر روی سرنوشت فرد است.

بخت انسانی که نتیجه رفتار و اعمال و نیات در زندگی است. مراقبه و عبادت بر این بخت تاثیر گذار است.

بخت زمینی که به واسطه مکانی که در آن زندگی و کار می کنید به وجود می آید و این اقبال نسبت به دو اقبال دیگر آسان تر قابل تغییر است. در واقع فنگ شویی علم اثرگذاری بر همین جنبه از اقبال است.

فنگ شویی با مورد توجه قرار دادن محل کار و زندگی، طبیعت اطراف، نحوه طراحی بنا و چیدمان داخلی بر این جنبه از اقبال تاثیرگذار است.

تکته هائز اهمیت این است که تنها با انجام دستورات فنگ شویی نتایج بزرگی حاصل نمیشود بلکه این دستورات در کنار بخت انسانی است که اثرگذار خواهد بود. نداشتن درستی و صداقت افراد تمامی این فرمولها  را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

با این تفاسیر میتوان فنگ شویی را هنر طراحی ساختمان ها و چیدمان، با هدف و سلامت و موفقیت ساکنین آنها دانست.

فنگ شویی از بسیاری جهات مانند طب سوزنی شرقی است با این تفاوت که قوانین آن به جای افراد درمورد فضاهای احاطه کننده آنهاست تا از طریق متعادل کردن انرژی فضا و تاثیر آن بر اشخاص، سلامت و برکت بیشتری نصیب آنها کند.

سبک های فنگ شویی

فنگ شویی دارای سبک های گوناگونی است که از میان آنها روش قطب نما یا هشت وجهی از لحاظ کاربردی ساده تر و مورد قبول تر است که در مطالب آینده به آن می پردازیم.

نویسنده : دانیال محسنی

5/5 - (2 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید