ازعادت های اشتباهی که اعتماد به نفس شما را می کشد: مردم نواز بودن

ازعادت های اشتباهی که اعتماد به نفس شما را می کشد: مردم نواز بودن

 

مردم نواز بودن به معنای همیشه به مردم بله گفتن است. چون شما فکر می کنید که اینطوری همه شما را دوست خواهند داشت، همواره به درخواستهای اطرافیان خود، جواب مثبت می دهید و همیشه به اطرافیان بله می گویید.

شما مهارت “نه گفتن” ندارید و این صرف بیش از حد وقتتان برای دیگران، بر روی مدیریت زمان، انرژی و اعتماد به نفس شما اثر منفی دارد. شما ممکن است خودشیفتگی داشته باشید و یا به علت وابستگی عاطفی شدید به پدر و مادر خود و ترس از، از دست دادن محبت آنها، فکر کنید که نیاز به همیشه بله گفتن و جلب توجه اطرافیان دارید. تحقیقات نشان می دهد در موارد بسیار شدید این احساس، مغز شما ممکن است به شما فرمان دهد که برای بدست آوردن صمیمیت باید به همه بله بگویید و از دیگران تعریف و تمجید کنید. تا آنها از شما عصبانی نشوند و سبب صدمه دیدن شما از لحاظ جسمی یا عاطفی نشوند. همچنین، همیشه به اطرافیان بله گفتن، می تواند ناشی از حساسیت شما به قبولانده نشدن توسط جمع اطرافیان باشد و اینکه تلاش می کنید تا از این حذف شدن ها، جلوگیری کنید. یا علت به اطرافیان بله گفتن شما، شاید نتیجه بزرگ شدن زیر دست پدر و مادر افسرده و یا معتاد باشد و اینکه تنها زمانی مورد توجه آنها قرار می گرفتید، که شما برای آنها کاری انجام می دادید و برایشان مفید ظاهر می شدید.

همیشه به اطرافیان بله گفتن، در واقع استفاده اشتباه از “همدلی” است. فقط به خاطر اینکه شما می دانید که دیگران چه چیز را می خواهند، الزام آور احساس مسئولیت به آنها، به منظور ایجاد یک احساس بهتر در شما نیست. شما همیشه باید یک انتخاب داشته باشید. بنابراین می بایست از شر “بایدها” خلاص شوید و فقط به این تمرکز کنید که بله گفتن به اطرافیان چه هزینه هایی برای شما، از نظر افزایش استرس و دور کردن شما از اهداف خودتان دارد.

همیشه خشنود کردن اطرافیان، گاهی می تواند نتیجه معکوس هم داشته باشد و شما منجر به بدرفتاری آنها نسبت به خود شوید. تمرین کردن و تنظیم کردن مرزها با اطرافیان و یاد گرفتن مهارت “نه گفتن” به درخواست های روزمره دیگران، و اینکه یاد بگیرید که با یک نه گفتن و قبول یک ناراحتی فوری، در ازای آن از استرس بلند مدت رهایی می یابید، شما را از این مشکل بله گفتن دور می کند.

یاد بگیرند که به اولویت بندی های اهداف خود نسبت به کارهای اطرافیان اهمیت بدهید و یاد بگیرید میان برآورده کردن نیاز های خود و نیازهای مردم تعادل برقرار کنید.و همیشه نیازهای اطرافیان را در اولویت قرار ندهید.با نه گفتن از این “هیولای انرژی خوار” زندگی خود دوری کنید و یاد بگیرند که در مورد کارهای خود هم از کسانی که به شما نزدیک هستند، کمک بگیرید.

امتیاز این مقاله

دیدگاهتان را بنویسید