بلدی با تلفن صحبت کنی؟

روزی که تلفن توسط گراهامبل اختراع شد هیچکس حتی فکرش را هم نمیکرد که این اختراع چنین نقش حیاتی در روابط میان انسان ها پیدا کند. با آمدن گوشی های تلفن همراه حجم مکالمات تلفنی به طرز عجیبی گسترش یافت به گونه ای که هر کدام از ما در روز دقایق و حتی ساعت های طولانی را در حال مکالمه با تلفن هستیم و بهتر است این را بدانیم که درست است که هنگام صحبت کردن با تلفن دیده نمیشویم ولی لحن و ادبیات ما انتقال دهنده شخصیت، روحیات و احساسات ماست. در مقاله بلدی با تلفن صحبت کنی؟ نکات ارزشمندی را در سایت سلامت دات لایف خواهید خواند.

بلدی با تلفن صحبت کنی
بلدی با تلفن صحبت کنی

آداب صحبت کردن با تلفن :

قبل از تماس از درست بودن شماره مطمئن شوید.

اگر با کسی تماس میگیرید که شما را نمیشناسد بلافصله بعد از سلام کردن خود را معرفی کنید.

به ساعت توجه کنید، تماس های دیر وقت یا صبح زود جز در موارد ضروری درست نیست.

اگر به حکم ضرورت بی موقع با کسی تماس گرفتید عذر خواهی کرده و دلیل آنرا توضیح دهید.

با دهان پر با تلفن صحبت نکنید.

از مکالمات طولانی در اتوبوس، تاکسی یا مترو پرهیز کنید.

در مکان های عمومی با صدای بلند با تلفن صحبت نکنید.

اگر با چند خط تلفن صحبت میکنید ابتدا یک مکالمه را تمام کنید سپس خط بعدی را جواب دهید.

اگر میخواهید از تلفن کسی استفاده کنید اول اجازه بگیرید.

تلفن محل کار تلفن شخصی شما نیست.

اگر متوجه شدید که طرف مقابل عجله دارد مکالمه خود را کوتاه کنید.

تماس با شماره های ناشناس و سرکار گذاشتن افراد کار مودبانه ای نیست.

هنگام صحبت خوشرو باشید.

دیدگاهتان را بنویسید