مهارت توانایی مقابله با فشارهای زندگی

دهمین و آخرین مهارت از مهارت های ده گانه زندگی که توسط سازمان جهانی بهداشت معرفی شده است، مهارت توانایی مقابله با فشارهای زندگی است. سلامت دات لایف در این مقاله به این مهارت می پردازد.

 

مهارت توانایی مقابله با فشارهای زندگی

 

توانایی مقابله با فشارهای زندگی به معنای شناخت و آگاهی از فشارهای زندگی است و توانایی بررسی آنها و دانستن چگونگی تأثیر آن فشارها بر افراد.

در واقع مشکلاتی که باعث اعمال فشار میشوند بر دو نوع هستند. یک دسته قابل برطرف کردن هستند مانند فقر مالی ، و یک دسته دیگر قابل برطرف کردن نیستند، مانند بعضی معلولیت ها و یا فقدان عزیزان. برای مقابله با فشار ناشی از هریک از این مشکل ها ، نیاز به استراتژی و برنامه زمانبندی شده ، نیاز است. بنابراین لازم است که مشکل های زندگی با ژرف نگری و فارغ از احساسات ، مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

برای موارد قابل رفع نیاز به برنامه زمانبندی شده و عزم و اراده انسان است که در دوره زمانی مناسب و طی فرآیندی به شرایط و وضعیت مطلوبی برسد.

برای مواردی که قابل رفع نیست ، بایستی با صبر و بردباری و از طریق ترمیم و بازسازی شرایط و پر کردن برخی از کمبود های عملی و رفتاری ، به تعدیل شرایط پرداخت و بصورتی واقع گرایانه و با توکل ، تسلیم نظام خلقت شد و آنرا دارای حکمت و خیر تلقی کرد.

در هر دو وضعیت نیاز به حفظ خونسردی ، تعقل و همگرایی افراد ذیربط ، و بهره گیری مثبت از اعتقادات است.

شناسایی و بررسی منابع فشار و چگونگی تأثیر آن بر انسان ، این امکان را برای افراد ایجاد میکند که با شناخت و مدیریت صحیح اعمال و رفتار خود و موضع گیری های مناسب، اقدام به تعدیل و کاهش فشارها و تاثیر آن بنمایند.

مؤلفه های مهم مهارتهای مقابله با فشار های زندگی عبارتند از:

  • سازگاری با شرایط و موقعیت های غیر قابل تغییر
  • آگاهی از استراتژی های مقابله ای برای موقعیت های دشواری مانند فقدان عزیزان، طرد شدن، مورد انتقاد قرار گرفتن و …..
  • مقابله با مشکل ها و کاستی های زندگی و برطرف کردن آنها
  • ظرفیت حفظ خونسردی و آرام ماندن در شرایط فشار
  • برنامه ریزی و تنظیم وقت
5/5 - (1 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید