پدران فردا را مسئولیت پذیر بار بیاورید !

برای مطالعه مطلب تربیت پسران مسئولیت پذیر کلیک کنید 
خیانت یا خدمت به فرزندان؟!
صادقی دکتری روانشناسی بیان کرد: اگر والدین تمام کارهای فرزندانشان را به تنهایی انجام دهند، نام این  کارخدمت به آنها نیست چرا که از یک طرف در دوران کودکی آنها احساس ناتوانی کرده و از طرف دیگر در آینده به مشکل برمی خورند. والدین باید آگاه باشند که در صورتی که فرزندان آنها بتوانند کارهای محول شده را به خوبی انجام دهند حس توانمند بودن آنها را مسئولیت پذیر می کند.
وی درباره نتیجه گرا بودن والدین اظهار داشت: در کنار این موضوعات نکته دیگر این است که وقتی والدین کاری به کودکان محول می کنند نباید نتیجه گرا باشند یعنی انتظار انجام کاری فوق العاده را از آنها داشته باشند و به انتقاد و ایراد از فرزندشان بپردازند.
صادقی افزود: وقتی والدین جنبه های منفی را ببینند این موضوع نگرش نامناسبی در فرزندان بخصوص پسران ایجاد می کند چون پدر و مادر توانایی های آنها را زیر سوال برده اند. به علاوه در آینده این افراد مدام از مسئولیت ها فرار می کنند در حالی که در کودکی به این کار علاقه مند بوده اند اما ایرادات زیاد والدین منجر به از دست دادن انگیزه در آنها شده است.
پدر باید الگوی پسر باشد
این عضو هیات علمی پژوهشکده علوم شناختی درباره تاثیر رفتار پدر بر پسر عنوان کرد: رفتار پدر در خانه به شدت بر روی پسرها اثر می گذارد. اینکه پدر خانواده فردی مسئولیت پذیر و الگو می تواند باشد نکته با اهمیتی است. البته نگرش پدر به خانه و خانواده هم در پسران بی تاثیر نیست. مشارکت و تشویق برای انجام فعالیت های مختلف توسط پدر خانواده مهم است. همچنین میزان هماهنگی بین پدر و مادر از مسائلی است که نمی توان از آن چشم پوشی کرد.
صادقی ادامه داد: یک جنبه مسئولیت پذیری جنبه نگرشی آن است که در واقع  شما وقتی احساس مسئولیت می کنید که بتوانید به دیگران  اهمیت داده و آنها را درک کنید. کسی که فقط به خودش فکر می کند، نمی تواند مسئولیت پذیر در مقابل دیگران باشد. این فرد پدر خوبی هم در آینده نیست چون شرط پدر خوب بودن درک همسر و فرزندانش است.
این دکتری روانشناسی افزود: پدر و مادر در موقعیت های مختلف می توانند مسئولیت پذیری را برای فرزندان خود تشریح کنند تا درک آنها نسبت به این موضوع بیشتر شود. والدین باید سعی کنند احساس همدلی و هوش هیجانی را در فرزندان خود بالا ببرند تا درک بهتری از طرف مقابل داشته باشند و درباره این موضوع باید با هم صحبت کنند.
خیلی وقت ها والدین چیزی را برای کودکان توضیح نمی دهند و می گویند” این را بعداً خودش می فهمد” این درست نیست، آن ها باید با فرزندان خود به ویژه پسرانشان صحبت کرده و نظرشان را جویا شوند.
اعتماد به پسران بهترین پاداش برای آنهاست
درویشی کارشناس ارشد روانشناس بالینی با تاکید بر آموزش مسئولیت پذیری گفت: در مقابل اشتباهات فرزندانتان شکیبا باشید و برای آنها الگوی مناسبی باشید. اگروالدین خود، دارای رفتارهای غیر مسئولانه باشند به احتمال زیاد کودکان آنها نیز چنین رفتاری را انجام می دهند.
وی افزود: تقسیم کارهای منزل از جمله عوامل تاثیرگذار در تربیت نوجوانان است. والدین بهتر است، که مسئولیت ها را طبقه بندی کنند و آنها از ساده به دشوار به نوجوانان بسپارند.
این روانشناس بالینی درخصوص تشویق و اعتماد به کودکان بیان کرد: از تشویق و پاداش برای ترویج رفتار خوب استفاده کنید. به علاوه اعتماد کردن به کودکان بخصوص پسران بهترین تشویق برای آنان است، پس از اعتماد به کودک خود، آزادی عمل بیشتری را در اختیارش قرار دهید. اعتماد والدین بزرگترین حمایت عاطفی است.

پاسخی بگذارید