پدران فردا را مسئولیت پذیر بار بیاورید !

تربیت پدران آینده
تربیت پدران آینده

 

پسران امروز را با رفتارهای بی نظیر خود پدرانی مسئولیت پذیر بار بیاورید. با رفتارهایی مثل اعتماد کردن ، تشویق کردن و واگذاری مسئولیت های مختلف به پسران می توانید حس مسئولیت پذیری را در آن ها به حداکثر برسایند. شیوه های رفتار با فرزندان را در سلامت دات لایف بیاموزید.
مسئولیت پذیر بار آوردن پسران دغدغه بسیاری از والدین است چون آنها باید تکیه گاه یک خانواده باشند. در واقع می توان گفت که یکی از وظایف پدران و مادران آموزش قبول مسئولیت به کودکان خود است که این آموزش ها به ویژه به پسران کمک می کند تا از خود مراقبت کنند و تصمیم های بهتری را بگیرند و درآینده  به عنوان افراد بزرگسال مسئولیت وظایف خویش را به عهده بگیرند.
پسرانتان را از کودکی مسئولیت پذیر کنید!
محسن میر محمد صادقی  دکتری روانشناسی و عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم شناختی در خصوص ایجاد حس مسئولیت در پسران گفت: نکته ی حائز اهمیت در ایجاد حس مسئولیت این است که والدین باید در فرزندان خود بخصوص پسران که پدران آینده هستند، انگیزه مسئولیت پذیری را به وجود آورند. 
وی ادامه داد: والدین باید به شکلی رفتار کنند که فرزندان احساس نیاز کنند که یکسری مسئولیت ها را به عهده بگیرند تا آنها را انجام دهند و یک نگرش مثبت به این موضوع داشته باشند.
این دکتری روانشناسی درباره مسئولیت دادن به کودکان بیان کرد: قسمت زیادی از این احساس مسئولیت پذیری را باید درسنین پایین ایجاد کرد، یعنی از سنین پایین کارهایی به آنان بسپاریم تا به مرور احساس مسئولیت در آنها شکل گیرد.
سمیرا درویشی کارشناس ارشد روانشناس بالینی  در همین راستا عنوان کرد: لازم است والدین از سنین پایین مسئولیت پذیری را به کودکان خود یاد بدهند و وظایفی مناسب  با سنشان به آنها بسپارند. البته کاری متناسب با توانایی هایشان باید به آنها محول کنیم و قبل از سپردن کار، در مورد نحوه انجام آن فعالیت توضیحاتی به آنها داده شود.
شریک کارهای پسرانتان شوید! 
صادقی اذعان داشت: نکته مهم دیگر این است که اینجا ما در کلمه مشارکت تاکید داریم یعنی به نوعی همراهی در کارها باید وجود داشته باشد نه اینکه والدین فقط کارهای بی اهمیت را به فرزندان بسپارند چرا که اگر اینگونه باشد، فرزندان به ویژه پسران انگیزه ای برای انجام آن کار یا مسئولیت نشان نمی دهند.
درویشی در همین خصوص ادامه داد: اگر می خواهید به پسران نزدیک شوید و تمایل دارید که آنها غم ها و شادی هایشان را به شما بگویند باید کارهای مشترک باهم انجام دهید.
این روانشناس بالینی اظهار داشت: بهترین منبع عزت نفس در نوجوانان پسر انجام کارهای مفید است. انجام کارهای مشترک زمان خوشی برای والدین و فرزندان  به وجود می آورد چرا که می توانند به مدت طولانی گفت و گو و در مورد مباحث مختلف تبادل نظر کنید. 
تشویق کردن پسران فراموش نشود
صادقی عضو هیات علمی پژوهشکده علوم شناختی  درباره نقش تشویق در ایجاد مسئولیت پذیری تصریح کرد: پدر و مادر باید سعی کنند، برای انجام فعالیت های مختلف فرزندانشان را تشویق کنند. برای مثال اتاق فرزندشان بهم ریخته است پدر یا مادر بگوید” بیا با هم اینجا را مرتب کنیم.”
وی ادامه داد: حتی در سنین پایین تر مسئولیت پذیری را می توان به شکل بازی نشان داد تا کودکان را بیشتر برای انجام آن مسئولیت ها ترغیب کنیم. با انجام این کار احساس شادابی ،عزت نفس ومسئولیت پذیری در فرزندان پسر افزایش می یابد. 
برای مطالعه طریقه اعتماد به پسران کلیک کنید
امتیاز این مقاله

دیدگاهتان را بنویسید