آزمون ارزیابی حرمت نفس ( میزان حرمت نفس خود را بسنجید )

آزمون ارزیابی حرمت نفس
آزمون ارزیابی حرمت نفس

 

 در مورد ارزیابی حرمت نفس خودتان مطالب زیر را از سلامت دات لایف بدقت مطالعه کنید و بر حسب اینکه هر یک از سوالات چه میزان در مورد شما صدق می کند به خود صادقانه از 1 تا 7 نمره دهید :

 

1 = هرگز       2 = به ندرت       3 = بگی نگی       4 = گاهی اوقات       5 = در حدود نیمی از موارد       6 = اکثر مواقع       7 = همیشه

 

1- احساس می کنم اگر دیگران من را به طور کامل بشناسند و همه چیز را در موردم بدانند ، دیگر از من خوش شان نخواهد آمد.

2- احساس می کنم دیگران کارها را بهتر از من انجام می دهند ( مثلا اگر معلم یا مکانیک هستم کار دیگر همکاران معلم یا مکانیکم بهتر از من است و تا حدی به آن ها حسادت می کنم ).

3- احساس می کنم آدم جذابی هستم ( بدون اینکه خود را با دیگران مقایسه کنم ).

4- احساس می کنم در انجام کارها شکست خواهم خورد و به درستی انجام نخواهم داد (حتی اگر آنها را به درستی انجام دهم).

5-فکر می کنم دیگران واقعا دوست دارند با من صحبت کنند و حرف بزنند (از هم صحبتی با من خوشحال می شوند).

6- احساس می کنم فردی بسیار رقابتی هستم و در بیشتر کارها حالت چشم و هم چشمی داشته و خود را با دیگران مقایسه می کنم ( مثلا اگر فردی در مورد خانواده اش صحبت می کند ناخودآگاه خانواده خودم به ذهنم می آید ).

7- توانایی این را دارم که با دیگران به خوبی تعامل و برخورد نمایم ( بجز دقایق اول حتی با افراد غریبه راحت و درست رفتار می کنم و خجالت زده و یا مضطرب نمی شوم ).

8- وقتی با دیگران هستم احساس می کنم آنها خوشحال هستند که من با آنها هستم.

9- تصور می کنم بر روی دیگران تاثیر خوب و مثبتی دارم ( به اصطلاح از من خوش شان می آید ).

10- اگر بخواهم می توانم رابطه جدیدی برقرار کنم ( در پیدا کردن و داشتن دوست خوب مشکلی ندارم ).

11- فکر می کنم زشت هستم.

12- احساس می کنم فردی ملال آور و حوصله سر بری هستم.

13- وقتی با افراد غریبه و ناشناس هستم بسیار مضطرب و عصبی هستم.

14- قدرت یادگیری مهارت های جدید را دارم و در مورد آن به خود مطمن هستم.

15- در مورد خودم یک احساس خوبی دارم ( از آنچه که هستم راضی و خشنود هستم ).

16- در مورد برخی یا بسیاری از خصوصیات خودم خجالت می کشم.

17- احساس می کنم از دیگران پایین تر هستم.

18- فکر می کنم دوستانم من را فردی دلچسب و جالب می دانند.

19- از دست خودم ( رفتار و گفتارم ) عصبی می شوم و خود را سرزنش می کنم.

20- فکر می کنم آدم شوخ طبع و با مزه ای هستم.

21- در مواجهه با افراد ناشناس و جدید راحت و خوشرو هستم.

22- احساس می کنم دیگران باهوش تر و زرنگ تر از من هستند.

23- خودم را دوست ندارم ( از آنچه که هستم خوشحال و راضی نیستم ).

24- به توانایی خود در مواجهه با موقعیت های دشوار و سخت مطمئن هستم.

25- فکر می کنم آدمی دوست داشتنی نیستم.

26- دوستانم من را فردی ارزشمند می دانند.

27- می ترسم در برابر دیگران خرابکاری کنم و ضایع شوم.

28- فکر می کنم در کل آدم موجه و قابل قبولی هستم.

29- به خودم در انجام کارها و اداره امور مطمئن هستم.

30- وقتی با افراد جدید و غریبه هستم  می خواهم هر چه سریعتر ناپدید شوم.

31- فکر می کنم آدم خوب و خوش خلقی هستم.

33- فکر می کنم هر چه بیشتر شبیه دیگران باشم احساس بهتری نسبت به خود خواهم داشت (بسیار تحت تاثیر دیگران قرار می گیرم و نظر و تفکری پایدار و یا ثابت ندارم).

34- احساس می کنم بیش از دیگران تحت فشار و اجبار هستم.

35- فکر می کنم دیگران من را دوست دارند.

36- فکر می کنم افراد وقتی با من هستند اوقات خوبی دارند.

37- مطمئن هستم کاری را که می خواهم انجام دهم بخوبی از عهده اش بر می آیم.

38- تصور می کنم توانایی ، کفایت و لیاقت دیگران بیش تر از من است.

39- فکر می کنم از عهده کارها بر نمی آیم و همه چیز را خراب می کنم.

40- آرزو می کردم فرد دیگری بودم.

 

  • نمره بندی : نمره داده شده به موارد( شماره های) 1، 2 ،4 ، 11، 13، 16، 17، 19، 22، 23، 25، 27، 30، 31، 34، 38، 39 و 40 را معکوس کنید (یعنی نمره ی 1 را به 7، و 2 را به 6، 3 را به 5، 4 همان 4، و بالعکس 7 را به 1، 6 را به 2، و 5 را به 3 تبدیل کنید) آنگاه نمرات تمامی موارد را جمع ببندید.

 

  • تفسیر آزمون : نمره 260 به بالا در محدوده صدک 85 به بالا بوده و نمایانگر حرمت نفس بسیار بالا، نمره 244 در محدوده صدک 70 (حرمت نفس خوب) و نمره 194 در صدک 15 (حرمت نفس بسیار خراب و نیازمند کمک تخصصی ) قرار دارند.

 

منبع: آمادگی و شرایط لازم برای ازدواج ، معیارهای انتخاب همسر و اشتباهات بزرگ در انتخاب همسر.

امتیاز این مقاله

دیدگاهتان را بنویسید