صفحه اصلی > سلامت روان > آزمون های خودشناسی > آزمون ارزیابی حرمت نفس ( میزان حرمت نفس خود را بسنجید )

آزمون ارزیابی حرمت نفس ( میزان حرمت نفس خود را بسنجید )

آزمون ارزیابی حرمت نفس
آزمون ارزیابی حرمت نفس

 

 در مورد ارزیابی حرمت نفس خودتان مطالب زیر را از سلامت دات لایف بدقت مطالعه کنید و بر حسب اینکه هر یک از سوالات چه میزان در مورد شما صدق می کند به خود صادقانه از ۱ تا ۷ نمره دهید :

 

۱ = هرگز       ۲ = به ندرت       ۳ = بگی نگی       ۴ = گاهی اوقات       ۵ = در حدود نیمی از موارد       ۶ = اکثر مواقع       ۷ = همیشه

 

۱- احساس می کنم اگر دیگران من را به طور کامل بشناسند و همه چیز را در موردم بدانند ، دیگر از من خوش شان نخواهد آمد.

۲- احساس می کنم دیگران کارها را بهتر از من انجام می دهند ( مثلا اگر معلم یا مکانیک هستم کار دیگر همکاران معلم یا مکانیکم بهتر از من است و تا حدی به آن ها حسادت می کنم ).

۳- احساس می کنم آدم جذابی هستم ( بدون اینکه خود را با دیگران مقایسه کنم ).

۴- احساس می کنم در انجام کارها شکست خواهم خورد و به درستی انجام نخواهم داد (حتی اگر آنها را به درستی انجام دهم).

۵-فکر می کنم دیگران واقعا دوست دارند با من صحبت کنند و حرف بزنند (از هم صحبتی با من خوشحال می شوند).

۶- احساس می کنم فردی بسیار رقابتی هستم و در بیشتر کارها حالت چشم و هم چشمی داشته و خود را با دیگران مقایسه می کنم ( مثلا اگر فردی در مورد خانواده اش صحبت می کند ناخودآگاه خانواده خودم به ذهنم می آید ).

۷- توانایی این را دارم که با دیگران به خوبی تعامل و برخورد نمایم ( بجز دقایق اول حتی با افراد غریبه راحت و درست رفتار می کنم و خجالت زده و یا مضطرب نمی شوم ).

۸- وقتی با دیگران هستم احساس می کنم آنها خوشحال هستند که من با آنها هستم.

۹- تصور می کنم بر روی دیگران تاثیر خوب و مثبتی دارم ( به اصطلاح از من خوش شان می آید ).

۱۰- اگر بخواهم می توانم رابطه جدیدی برقرار کنم ( در پیدا کردن و داشتن دوست خوب مشکلی ندارم ).

۱۱- فکر می کنم زشت هستم.

۱۲- احساس می کنم فردی ملال آور و حوصله سر بری هستم.

۱۳- وقتی با افراد غریبه و ناشناس هستم بسیار مضطرب و عصبی هستم.

۱۴- قدرت یادگیری مهارت های جدید را دارم و در مورد آن به خود مطمن هستم.

۱۵- در مورد خودم یک احساس خوبی دارم ( از آنچه که هستم راضی و خشنود هستم ).

۱۶- در مورد برخی یا بسیاری از خصوصیات خودم خجالت می کشم.

۱۷- احساس می کنم از دیگران پایین تر هستم.

۱۸- فکر می کنم دوستانم من را فردی دلچسب و جالب می دانند.

۱۹- از دست خودم ( رفتار و گفتارم ) عصبی می شوم و خود را سرزنش می کنم.

۲۰- فکر می کنم آدم شوخ طبع و با مزه ای هستم.

۲۱- در مواجهه با افراد ناشناس و جدید راحت و خوشرو هستم.

۲۲- احساس می کنم دیگران باهوش تر و زرنگ تر از من هستند.

۲۳- خودم را دوست ندارم ( از آنچه که هستم خوشحال و راضی نیستم ).

۲۴- به توانایی خود در مواجهه با موقعیت های دشوار و سخت مطمئن هستم.

۲۵- فکر می کنم آدمی دوست داشتنی نیستم.

۲۶- دوستانم من را فردی ارزشمند می دانند.

۲۷- می ترسم در برابر دیگران خرابکاری کنم و ضایع شوم.

۲۸- فکر می کنم در کل آدم موجه و قابل قبولی هستم.

۲۹- به خودم در انجام کارها و اداره امور مطمئن هستم.

۳۰- وقتی با افراد جدید و غریبه هستم  می خواهم هر چه سریعتر ناپدید شوم.

۳۱- فکر می کنم آدم خوب و خوش خلقی هستم.

۳۳- فکر می کنم هر چه بیشتر شبیه دیگران باشم احساس بهتری نسبت به خود خواهم داشت (بسیار تحت تاثیر دیگران قرار می گیرم و نظر و تفکری پایدار و یا ثابت ندارم).

۳۴- احساس می کنم بیش از دیگران تحت فشار و اجبار هستم.

۳۵- فکر می کنم دیگران من را دوست دارند.

۳۶- فکر می کنم افراد وقتی با من هستند اوقات خوبی دارند.

۳۷- مطمئن هستم کاری را که می خواهم انجام دهم بخوبی از عهده اش بر می آیم.

۳۸- تصور می کنم توانایی ، کفایت و لیاقت دیگران بیش تر از من است.

۳۹- فکر می کنم از عهده کارها بر نمی آیم و همه چیز را خراب می کنم.

۴۰- آرزو می کردم فرد دیگری بودم.

 

  • نمره بندی : نمره داده شده به موارد( شماره های) ۱، ۲ ،۴ ، ۱۱، ۱۳، ۱۶، ۱۷، ۱۹، ۲۲، ۲۳، ۲۵، ۲۷، ۳۰، ۳۱، ۳۴، ۳۸، ۳۹ و ۴۰ را معکوس کنید (یعنی نمره ی ۱ را به ۷، و ۲ را به ۶، ۳ را به ۵، ۴ همان ۴، و بالعکس ۷ را به ۱، ۶ را به ۲، و ۵ را به ۳ تبدیل کنید) آنگاه نمرات تمامی موارد را جمع ببندید.

 

  • تفسیر آزمون : نمره ۲۶۰ به بالا در محدوده صدک ۸۵ به بالا بوده و نمایانگر حرمت نفس بسیار بالا، نمره ۲۴۴ در محدوده صدک ۷۰ (حرمت نفس خوب) و نمره ۱۹۴ در صدک ۱۵ (حرمت نفس بسیار خراب و نیازمند کمک تخصصی ) قرار دارند.

 

منبع: آمادگی و شرایط لازم برای ازدواج ، معیارهای انتخاب همسر و اشتباهات بزرگ در انتخاب همسر.

سلامت دات لایف راهنمای زندگی سالم

پزشکان متخصص سایت پاسخگوی سوال های شما در این مقاله هستند، کلیک کنید.

 

این مطلب مورد توجه شما واقع شد؟

دیدگاهتان را بنویسید