لاغری یا کاهش وزن، از نظر علم پزشکی و بهداشت، اشاره به کاهش توده کل بدن، با از دست دادن مایع، چربی بدن و بافت چربی و/ یا توده غیر چربی بدن (lean body mass)، یعنی ذخایر معدنی استخوان ها، عضله ها، تاندون ها، و بافت همبند است.