روانشناسی کودک به علمی اطلاق می شود که به بررسی تمامی ابعاد روحی و روانی کودک از زمان تولد تا رسیدن به دوره بزرگسالی می‌پردازد. منظور از کودک افراد زیر 18 سال است. روان شناسی کودک باید مورد توجه تمامی مادران و پدران باشد، چرا که دوران کودکی انسان اهمیت فوق‌العاده‌ای برای شکل گیری آینده آنها دارد. این نکته را بدانید که کودکان دارای تفاوت های فردی بی شماری هستند و حتی تمام کودکان یک خانه هم، رفتار یکسانی ندارند