صفحه اصلی > تناسب اندام > ویتامین C جایگزینی برای ورزش

ویتامین C جایگزینی برای ورزش

ویتامین C | سلامت دات لایف راهنمای زندگی سالم

فعالیت ورزشی اثرات مفیدی را برای سلامتی افراد چاق و دارای اضافه وزن دارد ، با وجود این پیروی کردن از یک برنامه ورزشی منظم همیشه مقدور نیست و شاید برای برخی از افراد چاقی که محدودیت حرکتی دارند مشکل باشد. یافته های حاصل از یک مطالعه نشان داد که دریافت منظم مکمل ویتامین C می تواند فواید قلبی و عروقی مشابهی در افراد چاق و یا دارای اضافه وزن ایجاد کند. فعالیت یک عامل پروتئینی به نام اندوتلین – ۱ در عروق خونی افراد چاق و دارای اضافه وزن بالاتر است. به دلیل عملکرد زیاد این پروتئین انقباضی ، عروق خونی افراد چاق و دارای اضافه وزن مستعد تنگ شدگی بیشتری است. این شرایط موجب کاهش جریان خون برای  تأمین نیازهای بافتی و متعاقب آن گسترش بیماری های عروقی خواهد شد. یافته های حاصل از مطالعات پیشین نشان می دهد که فعالیت ورزشی می تواند موجب کاهش ظرفیت عملکردی پروتئین اندوتلین – ۱ شود. محققین مطالعه حاضر را با این فرضیه انجام دادند که آیا مکمل یاری روزانه ویتامین C می تواند اثرات مشابه فعالیت ورزشی منظم را بر ظرفیت عملکردی اندوتلین – ۱ داشته باشد. یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد که دریافت روزانه ۵۰۰ میلی گرم مکمل ویتامین C موجب کاهش ظرفیت عملکردی پروتئین انقباضی اندوتلین – ۱ شد ، و این اثر مشابه فعالیت ورزشی بود. بر این اساس محققین پیشنهاد کردند که دریافت روزانه مکمل ویتامین C می تواند به عنوان یک راهبرد درمانی در کاهش تنگ شدگی عروقی افراد چاق و دارای اضافه وزن مورد توجه قرار گیرد.  یافته های حاصل از این مطالعه در چهاردهمین کنفرانس بین المللی اندوتلین : فیزیولوژی ، پاتوفیزیولوژی و درمانی ارایه شد.

منبع :

The above post is reprinted from materials provided by American Physiological Society (APS)

سلامت دات لایف راهنمای زندگی سالم

پزشکان متخصص سایت پاسخگوی سوال های شما در این مقاله هستند، کلیک کنید.

 

این مطلب مورد توجه شما واقع شد؟

دیدگاهتان را بنویسید