ایمنی در مقابل سرطان با ورزش و استراحت مناسب

ایمنی در مقابل سرطان با تحرک
ایمنی در مقابل سرطان با تحرک

 

سرطان بیماری هست که هزینه مالی و جانی زیادی برای جامعه دارد برخی از عوامل در پیشگیری از سرطان موثر هستند.

ورزش منظم ، هوای پاک ، تغذیه مناسب ، خواب کافی

مواردی که ذکر شد در پیشگیری از سرطان نقش بسیار مهمی دارند به شرطی که با یک برنامه ریزی دقیق و منظم بتوان آنها را اجرا کرد.

امتیاز این مقاله

دیدگاهتان را بنویسید