آزمایش A1C در دیابتی ها به چه منظور انجام می شود ؟

آزمایش A1C دیابت چیست؟ آزمایش A1C که آزمایش HbA1C ، گلیکوهموگلوبین یا هموگلوبین A1C نیز نامیده می شود ، آزمایش خونی است که سطح متوسط گلوکز خون شما را در طی ۳ ماه گذشته نشان می دهد. نتیجه ی آزمایش A1C به درصد داده می شود. پزشک ممکن است آزمایش A1C را برای تشخیص دیابت مورد استفاده قرار دهد. بعد از این که بیماری دیابت تشخیص داده شد ، شما به عنوان فرد مبتلا به دیابت ، باید حداقل دو بار در سال آزمایش A1C را انجام دهید. تا اینجا به پرسش قند سه ماهه چیست پاسخ دادیم.

نتیجه ی این آزمایش و دفترچه ای که در آن میزان گلوکز موجود در خون خود را نوشته اید ، به شما نشان می دهند که آیا میزان گلوکز موجود در خون شما تحت کنترل است یا خیر!

روش انجام آزمایش a1c

آزمایش A1C
آزمایش A1C

روش انجام آزمایش a1c به این شکل است که اگر نتیجه ی آزمایش A1C شما خیلی بالا بود ، ممکن است نیاز داشته باشید که تغییراتی را در برنامه ی مراقبتی دیابت خود ایجاد کنید. برای مثال شما ممکن است احتیاج داشته باشید تا تغییراتی را در برنامه ی غذایی ، داروهای دیابتی خود یا برنامه های فعالیت های فیزیکی خود انجام دهید.
اگر نتیجه ی آزمایش شما طبیعی بوده و کمتر از 7 درصد باشد ، نشان می دهد که برنامه ی مراقبتی دیابتی شما کارآمد بوده است. پایین تر بودن نتیجه ی A1C به این معنا است که شما کم تر دچار مشکلات دیابتی می شوید.
جدول زیر نتایج مورد نظر آزمایش A1C را برای افراد مختلف مبتلا به دیابت نشان می دهد:

  نوع فرد مبتلا به دیابت

 نتیجه ی مورد نظرآزمایش A1C

بیش تر افراد مبتلا به دیابت کم تر از ۷ درصد
زنان مبتلا به دیابت که می خواهند باردار شوند یا باردار هستند. کم تر از ۶ درصد

نتیجه ی مورد نظر آزمایش A1C  نیز می تواند به موارد زیر بستگی داشته باشد:

مدت زمانی که شما مبتلا به دیابت بوده اید.
مبتلا بودن یا مبتلا نبودن شما به بیماری های دیگر
از پزشک خود بپرسید که کدام یک از نتیجه های مورد نظر آزمایش A1C با شرایط شما هماهنگ است.

 

آزمایش A1C

جدول زیر نشان می دهد که چگونه نتیجه ی A1C شما ممکن است با میزان متوسط قند خون شما هماهنگ باشد:

نتایج آزمایش A1C شما چه معنی می دهد

میزان متوسط قند خون

نتایج آزمایش A1C شما

۱۳۵

6 درصد

۱۷۰

۷ درصد

۲۰۵

۸ درصد

۲۴۰

۹ درصد

۲۷۵

۱۰ درصد

310

۱۱ درصد

امتیاز این مقاله

دیدگاهتان را بنویسید