اقدامات اولیه به هنگام پارگی پرده گوش

پارگی پرده گوش
پارگی پرده گوش

 

فردی که پرده گوش او پاره شده ممکن است درد شدید و تیزی را در زمان پاره‌ شدن پرده احساس کند که در ادامه به کری نسبی و تداوم درد گوش منجر می‌شود. اگر پاره شدن پرده گوش به دلیل جراحات و ضربات شدید وارده به ناحیه سر باشد احتمال خروج خون رقیق و آبکی از مجرای گوش وجود دارد و در بسیاری از تصادفات سنگین جاده‌ای این اتفاق می‌افتد که نشانه‌ ای بسیار جدی و خطر آفرین محسوب می‌شود و نشانگر شکستگی جمجمه و نشت مایع مغزی – نخاعی به همراه مقداری خون از اطراف مغز است. سلامت دات لایف در ادامه اقدامات ایمنی لازم به هنگام پارگی پرده گوش را به شما گوشزد خواهد کرد.

اقدامات اولیه به هنگام پارگی پرده گوش

در انواع خونریزی‌های غیرطبیعی از بدن ، لازم است بلافاصله با اعمال فشار جلوی خونریزی را بگیرید‌. اما برای درمان خونریزی‌های گوش به‌ هیچ‌ وجه درون مجرا را با پنبه یا دستمال مسدود نکنید‌.

اگر خونریزی بر اثر نشت مایع مغزی – نخاعی باشد، جلوگیری از خروج این مایع و تجمع آن در مجرای گوش به وخامت حال مصدوم منجر می‌شود.

تا رسیدن نیروهای مجرب اورژانس به فرد مجروح کمک کنید در حالت نیمه‌ نشسته قرار گیرد، به نحوی که سر او به سمت گوش مجروح طوری متمایل به پایین قرار گرفته باشد که اجازه خروج و تخلیه خون را بدهد.

فقط می‌توانید در محل خروج خون از گوش یک پوشش تمیز بگذارید و آن را فشار ندهید‌. معمولا پس از مدت زمان کوتاهی ، خونریزی خود‌ به‌ خود بند خواهد آمد.

سلامت دات لایف در ادامه این مطلب مطالعه مطالب زیر را نیز به شما پیشنهاد می کند

خارش گوش و همه آنچه باید در مورد آن بدانید

راه کارهایی برای تمیز کردن جرم گوش

علت گرفتگی گوش چیست ؟

امتیاز این مقاله

دیدگاهتان را بنویسید