بلوغ در دختران معمولا بین سنین 8-13 و در پسران بین 10-15 آغاز می شود. در دختران، در زمان بلوغ، تغییرات طبیعی پستان شامل توسعه، رشد موهای بدن، و شروع دوره اول قاعدگی است. در پسران، بلوغ با تغییراتی مانند رشد آلت تناسلی، رشد موهای بدن، افزایش در قد، و مردانه تر شدن صدا، اتفاق می افتد. در مورد اطلاعات دقیق بلوغ، آنچه از پسران و دختران در سن بلوغ انتظار می رود، آنچه برای بلوغ زودرس باید انجام داد، مشخصات قاعدگی و علایم قبل از قاعدگی در دختران بالغ و خیلی مطالب دیگر، صفحه بهداشت دوران بلوغ را دنبال کنید.