چگونگی یخ زدایی از گوشت و مرغ یخ زده

یخ زدایی از گوشت و مرغ
یخ زدایی از گوشت و مرغ

 

وقتی گوشت و مرغ را فریز می کنید رشد میکروب ها را در سطح آن ها به نوعی متوقف خواهید کرد. میکروب های اکثراً تک سلولی هستند. فعالیت های میکروب ها به فعالیت های آنزیم های درونی آن ها بسته است. با ایجاد سرما و پایین آمدن دما در واقع فعالیت آنزیم های میکروب ها متوقف خواهد شد. حال وقتی گوشت یا مرغ را خارج از فریزر قرار می دهید تا یخ آن ها باز شود ، دمای گوشت یا مرغ کم کم زیاد شده و به سطحی می رسد که اجازه فعالیت دوباره به آنزیم ها و در نتیجه میکروب ها را خواهد داد. چگونه از این رخداد جلوگیری کنیم ؟ سلامت دات لایف پاسخ خواهد داد…

یکى از رایج‌ ترین اشتباهات بسیاری از افراد در آشپزى ، روش نادرست آب کردن یخ ، گوشت و مرغ می‌باشد. با بیرون گذاشتن مرغ یا گوشت یخ زده در دماى اتاق براى ساعت‌هاى متوالى ، احتمال رشد باکترى را افزایش می‌دهیم.

نقطه خطر براى رشد باکترى در گوشت و مرغ بین دماى ۵ تا ۶٠ درجه سانتی‌گراد می‌باشد ، در نتیجه ، آب کردن یخ گوشت و مرغ ، در دماى ٢٠ تا ٢٢ درجه اتاق براى چند ساعت ، کارى خطرناک می‌باشد.

بهترین روش براى آب کردن یخ مرغ و گوشت فریزرى ، قرار دادن آنها در یک کیسه فریزر در بسته و نگه داشتن آنها در آب خنک براى مدتى می‌باشد. لازم به ذکر است که آب را هر نیم ساعت یک بار در صورت نیاز عوض کنید. این کار باعث جلوگیرى از رشد باکترى در آب با دماى اتاق می‌شود.

امتیاز این مقاله

دیدگاهتان را بنویسید