روش علمی برای پیش بینی آینده ازدواج

پیش بینی آینده ازدواج ؛ بسیاری از افراد در دوران آشنایی و حتی نامزدی به خصوص اوقاتی که با فرد مقابل دچار مشکل و عدم تفاهم می شوند، به سراغ سوالهای بی جوابی چون: آیا تصمیم من برای ازدواج با این فرد درست بوده است؟ آیا او می تواند مرا خوشبخت کند؟ من چقدر با او خوشبخت خواهم بود؟ آیا ما در زندگی آینده مان موفق خواهیم بود؟ و… می روند و خود را در سرابی بزرگ تک و تنها می بینند.

درحالیکه راههای بسیاری برای ارزیابی رابطه شان با فرد مقابل و آینده زندگی مشترکشان وجود دارد و آنها از این راهکارها غافلند. یکی از این راهها فرمول بسیار جالبی است که ویلیام گلسر و کارلین گلسر برای پیش بینی میزان موفقیت افراد در ازدواجشان طراحی نمودند. اصل و اساس فرمول آنها بر پایه این فرض مهم استوار است که « ازدواج هایی بیشترین دوام را دارند که در آن زن و مرد بیشترین شباهت را به هم داشته باشند».

پیش بینی آینده ازدواج را با پیشگویی ازدواج اشتباه نگیرید.

پیش بینی ازدواج
پیش بینی ازدواج

گلسرها (ویلیام گلسر و کارلین گلسر) در این فرمول ابتدا به پنج دسته از نیازهای اصلی انسانها که شامل بقا، عشق، قدرت، آزادی، و تفریح می باشند اشاره می کنند و متقدند هر کدام از این موارد را می توان در هر فرد براساس نمره دادن به وی از شماره 1 تا 5 سنجید. نیمرخ حاصل از این ارزیابیها از هر فرد و مقایسه این ارزیابی ها با فرد مقابل، راهنمایی خوبی برای پیش بینی آینده ازدواج آنها می باشد.

  • پنج نیاز اساسی انسانها به شرح ذیل می باشد:
  • بقا : که شامل اُموری چون محتاطانه عمل کردن، اهمیت دادن به سلامتی، تغذیه و ورزش، اهمیت دادن به رابطه زناشویی می باشد.
  • عشق : در برگیرنده محبت دیدن و محبت کردن، کلام محبت آمیز، صمیمیت جسمی و رفتاری می باشد.
  • قدرت : شامل توانمند بودن و قدرت را در دست داشتن، مطرح بودن، ریاست کردن است.
  • آزادی : مواردی چون پایبند و اسیر نبودن، آزادی در تصمیم گیری برای زندگی، انتخاب های آزادانه، روابط آزاد را شامل می گردد.
  • تفریح : همان بازی کردن، لذت بردن از زندگی و انجام فعالیت های لذت بخش، شوخی و خنده، پارک و رفتن به سینما می باشد.
پیش بینی آینده ازدواج
پیش بینی آینده ازدواج

 

  • معرفی دقیق فرمول تفاهم در زندگی مشترک

ویلیام و کارلین گلسر معتقدند نیاز افراد به هریک از این 5 مورد، متفاوت است و تنها کسانی می توانند یک زندگی مشترک موفق داشته باشند، که نیازهای آنها در هر یک از این 5 دسته و نمره ای که به آن می دهند به هم نزدیک و شبیه باشند. مثلا کسی که نیاز به بقای او از مقیاس 5 تایی، 5 باشد، یعنی شخص بسیار محتاطی است که به سلامت و تغذیه اش و همچنین به رابطه عاطفی با همسرش اهمیت زیادی می دهد و چنین فردی در ازدواج با کسی که این نیاز در او مثلا در حد 2 است و بنابراین در این زمینه بی قیدتر است، دچار مشکل می شود، شما و همسرتان می توانید میزان نیازتان را در هریک از این 5 دسته مشخص کنید و به ترتیب از چپ به راست بنویسید: 1 2 3 4 5.

گلسرها در این فرمول ابتدا به پنج دسته ازنیازهای اصلی انسانها که شامل بقا، عشق، قدرت، آزادی، و تفریح می باشند اشاره می کنند و متقدند هر کدام از این موارد را می توان در هر فرد براساس نمره دادن به وی از شماره 1 تا 5 سنجید.

نیمرخ هایی که از این طریق به دست می آیند براحتی قابل مقایسه و نتیجه گیری هستند؛ مثلا رابطه نیمرخ فردی 4 5 3 5 5 است با فردی که نیمرخ نیازهای اساسی اش 3 5 3 3 2 می باشد،‌ خوب نخواهد بود، اما رابطه همان فرد با فردی که نیمرخش 4 5 4 4 5 می باشد چون به هم شبیه تر هستند یقینا خوبتر خواهد بود.

ویلیام و کارلین گلسر، معتقدند اختلاف تنها، 1 تا حداکثر 2 درجه آن هم در یکی یا در نهایت دو تا از این 5 مورد می تواند رابطه خوبی را شکل دهد، اما اختلاف بیش از این می تواند مشکل آفرین شود و هرچه میزان این اختلاف بیشتر باشد، احتمال شکست ازدواج هم بیشتر خواهد شد. البته این نکته بسیار اهمیت دارد که سنجش ها باید بسیار دقیق وهمچنین صادقانه انجام شود، تا نتیجه قابل اعتمادی به دست آید.

امتیاز این مقاله

دیدگاهتان را بنویسید