از معیارهای انتخاب همسر ، آمادگی و بلوغ اجتماعی

بلوغ اجتماعی | سلامت دات لایف راهنمای زندگی سالم

برای انتخاب یک همسر مناسب معیار های متعددی را می بایست قبل از ازدواج ارزیابی کرد ، یکی از معیارهای مهم ، بلوغ اجتماعی همسر آینده شماست. سلامت دات لایف در این مقاله به تعریف و ویژگی های یک فرد با بلوغ اجتماعی می پردازد.

یک فرد با بلوغ اجتماعی دارای ویژگی های زیر است :

 • خود ، دیگران و رابطه را ارزشمند می داند.
 • از تاثیر خود بر دیگران و بالعکس آگاه است.
 • حس و توان همکاری زیادی دارد.
 • مسئولیت پذیر است و قصور و اشتباه خود را به گردن دیگران نمی اندازد.
 • پیرو قواعد و قوانین اجتماعی مورد قبول همگان است. ( ولی لزوما موافق و پیرو افکار و عقاید جمع نیست )
 • نسبت به مسائل و مشکلات اجتماعی بی تفاوت نیست.
 • در روابط ، خود واقعی اش است.
 • فردی اجتماعی بوده و دوستان متعدد و حداقل یکی ، دو دوست صمیمی دارد.
 • به حریم و حق و حقوق دیگران تجاوز نکرده و باورهای دیگران را محترم می شمارد.

چگونه به آمادگی و بلوغ اجتماعی برسیم ؟

نکات زیر را مورد توجه قرار دهید :

 • توصیه و راه کارها ی ارائه شده در مورد بلوغ عاطفی و عقلی را بکار ببندید.
 • خوبِ خود باشید و وارد مسابقه یا مقایسه نشوید ( بهترین و برترین بدبختی است )
 • عضو گروه های اجتماعی مورد علاقه تان شوید.
 • به ورزشهای گروهی عنایت بیشتری داشته باشید.
 • نشست های دوستانه خانوادگی را بیشتر کنید.
 • انسان ها را همان طور که هستند ببینید و بپذیرید ( نه آنطور که دوست دارید )
 • احساسات و افکار خود را صادقانه و بدون کنایه ابراز کنید.
 • در هر فرصتی که به دست می آورید قدر دان دیگران باشید ( حتی اگر طرف وظیفه اش را انجام داده باشد یک تشکر خالی می تواند روز او را بسازد و به خود شما نیز احساس خوبی بدهد تا چه برسد به اعضائ خانواده که نه وظیفه بلکه لطفشان است )
 • در گفت و گو های روزانه صحبت های دیگران را قطع نکنید. حتی اگر مطمئن باشید منظور او را کاملا و دقیقا دریافته اید.
 • در حد توان و معقول و واقع بینانه به دیگران کمک کنید و توقع و انتظاری نداشته باشید. ( حتی تشکر خشک  و خالی )

منبع : کتاب معیارهای انتخاب همسر / دکتر سید اصغر ساداتیان و دکتر ماهیار آذر / انتشارات ما و شما

امتیاز این مقاله

دیدگاهتان را بنویسید