تفاوت ها و خصوصیات انحصاری زنان و مردان

تفاوت ها و خصوصیات انحصاری زنان و مردان
تفاوت ها و خصوصیات انحصاری زنان و مردان

 

 • زنان بیشتر شنیداری و مردان بیشتر بصری هستند.لذا زنان از طریق صمیمیت و کلام،رضایت بیشتری به دست می آورند و مردان از طریق دیدن و عمل.
 • قدرت و توانایی خانمها در شناسایی احساسات و عواطف دیگران، بیشتر از مردان است.
 • مغز و ذهن مردان غالبا تک کاره و طبقه بندی شده و ذهن زنان چند کاره و پیچیده است.
 • برای مردان رسیدن به هدف مهم است و برای زنان نحوه ی رسیدن به هدف هم مهم است.
 • مردان به ندرت با گذشته زندگی می کنند ولی زنان با گذشته و حال زندگی میکنند.
 • برخلاف زنان،مردان توجه زیادی به جزئیات نمی کنند و کل نگرند.
 • برای مردان موضوع و هدف بیش از افراد و احساسات اهمیت دارد و در زنان برعکس افراد و احساسات از اهمیتی بیشتری برخوردار است.
 • مردان کمک خواستن را نشانه ی ضعف و بی لیاقتی می پندارند و زنان نشانه ی نزدیکی ، صمیمیت و انسانیت.
 • در حالیکه برای اکثر مردان ثروت ، قدرت ، جاه و مقام در اولویت قرار دارند،برای زنان روابط انسانی،مهر،محبت،عشق و زیبایی در صف مقدم هستند.
 • مردها طالب احترام بی قید و شرط و شیفته ی قدرتند و زنها طالب عشق بی قید و شرط و شیفته ی زیبایی هستند.
 • برای زنان گفتگو و روابط به اندازه ی تفریح و سرگرمی برای آقایان، لذت بخش و آرامش دهنده است.
 • خانمها به مسائل و موضوعات از دید شخصی (احساسی ) و آقایان عینی نظر می اندازند.
 • زنان در بیان مساله معمولا از جزئیات شروع کرده و در پایان به موضوع اصلی می رسند اما مردان برعکس،ابتدا موضوع اصلی را بیان کرده و آنگاه در صورت لزوم به ذکر جزئیات می پردازند.
 • زنان در گفتگو یک ارتباط دوطرفه و فعال برقرار می کنند و مقاصد خود را معمولا به صورت ایماء و اشاره و در لفاف ابراز می کنند ولی مردان بسیار مختصر،کوتاه،شفاف و صریح مطلب خود را بیان می کنند.
 • برای مردان فقط حل مساله مهم است ولی باری زنان طرح و شرح مساله و ابراز همدلی و همدردی نیز مهم است.
 • مردان همدلی،توصیه و رفتارهای حمایت گرانه زنان را به عنوان بی لیاقتی،ضعف و یا ناتوانی خود تفسیر می کنند.
 • در مشکلات و مسائل زنان به دنبال درک و یک هم صحبت خوب و مردان صرفا به دنبال راه حل هستند.
 • احساس رضایت خاطر در زنان از طریق مشارکت،همیاری،دوستی و همدلی بدست می آید و در مردان از طریق به انجام رساندن کار(خصوصا توسط خودشان)
 • بیشترین شکایت مردان از زنان این است که زنان می خواهند مردان را عوض کنند.
 • بیشترین شکایت زنان از مردان این است که مردان ها گوش نمی دهند.
امتیاز این مقاله

دیدگاهتان را بنویسید