بیمه تامین اجتماعی و کمک هزینه بارداری

بیمه تامین اجتماعی و کمک هزینه برای بارداری
بیمه تامین اجتماعی و کمک هزینه برای بارداری

 

سازمان بیمه تامین اجتماعی برای زنان بیمه شده تحت پوشش خود که باردار هستند شرایطی را مشخص ساخته است تا زنان باردار و بخصوص آن هایی که مشغول کار هستند به راحتی بتوانند دوران بارداری و استراحت پس از زایمان خود را پشت سر بگذارند. تشریح این خبر را در سلامت دات لایف مطالعه کنید.

برای دریافت کمک هزینه بارداری از سازمان بیمه تامین اجتماعی سه شرط در نظر گرفته شده است.
دارا بودن ۶٠ روز سابقه پرداخت حق بیمه به واسطه اشتغال به کار ، ظرف یک سال قبل از زایمان برای افراد بیمه شده لازم است.
بیمه شده قبل از شروع استراحت باید مشغول به کار بوده و یا در مرخصی استحقاقی باشد .
همچنین فرد بیمه شده در دوره استراحت مشغول به کار نبوده و با کارفرما قطع رابطه نکرده باشد.
این کمک هزینه به مدت ۶ ماه به بانوان بیمه شده سازمان تامین اجتماعی پرداخت می شود.چنانچه بیمه شده زن در طول بارداری به عوارضی دچار شود که سلامتی مادر و فرزند را تهدید کند و طبق نظر پزشک معالج ، فرد بیمه شده به استراحت پزشکی قبل از شروع استراحت زایمان نیاز داشته باشد ، استراحت تجویزی بدون توجه به مدت آن و در صورت تائید شورای پزشکی صادر خواهد شد و فرد بیمه شده مشمول استفاده از غرامت دستمزد ایام بارداری خواهد بود و مدت مذکور از مرخصی زایمان فرد بیمه شده کسر نخواهد شد.

امتیاز این مقاله

دیدگاهتان را بنویسید