به بهانه مبارزه با دیابت کیک تولد هندوانه شد

ابتکار جالب از طرف رئیس سازمان جهانی بهداشت

مارگارت چان رئیس WHO به مناسبت شصت و هشتمین سالگرد مجمع جهانی بهداشت و روز جهانی سلامت با شعار پیشگیری از دیابت بجای کیک تولد که مواد قندی زیادی دارد و دارای کالری زیادی است از میوه هندوانه بجای کیک تولد استفاده کرد.

شعار سال 1395 سازمان جهانی بهداشت مبارزه با دیابت هست و برهمین اساس اقدامات زیادی برای محار پیشرفت آمارهای دیابت در حال انجام است.

کیک تولد هنوانه شکل رئیس سازمان جهانی بهداشت

میوه هندوانه بجای کیک تولد
میوه هندوانه بجای کیک تولد

 

امتیاز این مقاله

دیدگاهتان را بنویسید