جدیدترین و بی رحمانه ترین نوع اسید پاشی

کاریکاتور اسید پاشی درختان
کاریکاتور اسید پاشی درختان

 

در حالی که محققان دانشگاه ایلی نویز و دانشگاه هنگ کنگ با تحقیق بر روی 160 نفر دریافتند با نگاه کردن به درختان حتی در مکان های شهری قادرید استرس خود را کاهش دهید.

در یک حرکت بی خردانه 300 اصله نهال در زابل با اسید پاشی افراد ناشناس، خشک شد. آبیاری درخت با اسید کار انسانی و شرافتمندانه ای نیست.

اما بخوانید نتیجه تحقیقات محققان هنگ کنگی و بدانید که بزودی درخت موجودی نایاب و منقرض شده ای خواهد شد که سرچشمه انقراض آنها از چشمه بی خردی اسید پاشان می گذرد.

بر اساس نتایج تحقیقات جدید قدم زدن در بین درختان حتی در محیط های شهری تاثیر بسزایی در کاهش استرس دارد. نتایج نشان داده است حتی میزان کمی قرار گرفتن در طبیعت موجب افزایش تقویت روحی خواهد شد. محققان دانشگاه ایلی نویز و دانشگاه هنگ کنگ این تحقیق را بر روی 160 نفر انجام دادند.

شرکت کنندگان برای کنترل استرس، سه پرسشنامه را قبل از شروع تحقیق ، در زمان گفتگو و انجام آزمون و بعد از استراحت کوتاه پاسخ دادند.

در آخر روز مشخص شد میزان استرس افراد قرار گرفته تحت آزمون جنگل با افزایش مشاهده تعداد درختان انبوه کاهش یافته است. البته با قدم زدن در پارک ها و میان درختان قادرید سلامت روح و روان خود را افزایش دهید.

شما می‌توانید تصاویری از درختان را در محیط کار خود قرار دهید و تاثیر آن را مشاهده کنید. در این آزمون هم از تصاویر استفاده شده است.

نتایج این تحقیق در نشریه Environment and Behaviour منتشر شده است.

امتیاز این مقاله

دیدگاهتان را بنویسید