تاثیرآندوکانابینوئیدها (حشیش بدن انسان) بر تشکیل پانکراس جنین در دوران بارداری

تشکیل پانکراس جنین

با توجه به آخرین نتایج تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی وین، آندوکانابینوئیدها (مواد شبیه حشیش) که توسط خود بدن انسان تولید می شوند، می توانند بر روی پانکراس نوزاد تاثیر گذارند.

این مطالعه بر اهمیت رژیم غذایی مادر در دوران بارداری و تاثیر آن بر شکل پانکراس نوزاد تاکید دارد. نتایج این تحقیق در مجله PNAS منتشر شد. تاثیر تنظیمی اسیدهای چرب غیر اشباع امگا 3 محققان مرکز پژوهش های مغز در مرکز mcduni در وین با همکاری سایر محققان لهستانی، آمریکایی، ایتالیایی و سوئدی نشان دادند که آندوکانابینوئیدها به طور مستقیم بر تشکیل پانکراس نوزادان در دوره بارداری تاثیر دارند. این مواد پیام رسان که در داخل بدن تولید می شوند بخشی از سیستم آندوکانابینوئید داخلی هستند که به عنوان عوامل مولکولیِ رشد و نمو اندام های جنین شناخته شده اند. مطالعه اخیر تاثیر خطرناک این مواد را که تنها حدود 20 سال است شناسایی شده اند برجسته تر کرد.

 محققان دریافتند چنانچه غلظت آندوکانابینوئیدها در طی بارداری دچار آشفتگی گردد احتمال بروز مشکلاتی در رابطه با فرآوری گلوکز در نوزاد افزایش می یابد که نتیجه آن افزایش خطر ابتلا او به دیابت خواهد بود، زیرا در طول بارداری و تشکیل پانکراس جنین، آندوکانابینوئیدها بر ترکیب و اندازه جزایر لانگرهانس که تولید کننده انسولین و گلوکاگون هستند، تاثیر می گذارند. برای مادران باردار، استفاده از رژیم های غذایی غنی از اسیدهای چرب غیر اشباع امگا3 _ نظیر روغن ماهی _ اهمیت دارد، زیرا نه تنها می تواند به کاهش مقدار آندوکانابینوئیدها مادر بلکه کاهش آندوکانابینوئیدهای نوزادانشان کمک کند. این موضوع تاثیر مثبتی بر تشکیل و تکامل پانکراس جنین دارد از زمان کشف آندوکانابینوئیدها در بدن در سال 1990، دانشمندان متوجه تاثیرات چندگانه این مواد در بدن شدند: آندوکانابینوئیدها بسیاری از فرایندهای فیزیولیژیکی مانند باروری، تشکیل سیستم عصبی مرکزی، کنترل ادراک درد، اشتها، پاسخ سیستم امنیتی و حتی متابولیسم انرژی را کنترل می کنند. دکتر malenczyk نویسنده اول این تحقیق می گوید: ما هم اکنون می توانیم به این لیست، تاثیر آندوکانابینوئیدها را بر تشکیل پانکراس در دوره جنینی بیفزاییم. ما اساسا در آزمایشات خود توانستیم موقعیت سلولهای سازنده جزایر لانگرهانس را با افزودن مولکولهایی که پیام آندوکانابینوئیدها را تنظیم می کنند تعدیل کنیم، در نتیجه ما موفق به تشکیل خوشه هایی از سلولهای پانکراس که مشابه جزایر سلولی پانکراس هستند حداقل در محیط کشت شدیم.

دکتر harkny که تحت تاثیر نتایج این تحقیقات قرار گرفته است، می گوید: این درک جدید قطعا به ما در ابداع استراتژی های جدید برای دستکاری و تعمیر اشتباهات ایجاد شده در تشکیل پانکراس در زمان مناسب ( دوره جنینی) کمک خواهد کرد، از نظر من، پتانسیل درمانی این کشف بسیار گسترده است زیرا این مطالعات توالی دقیق فرآیندهایی که فواید دراز مدتی را بر زندگی فرد بر جا می گذارند، بخصوص بهبود پاسخ هورمونی را مشخص کرده است. در مرکز meduni پنج گروه تحقیقاتی با یکدیگر همکاری می کنند که تمرکز آنها بر تحقیقات پایه و کلینیکی است و شامل: تصویر برداری پزشکی، تحقیقات سرطان و مواد سرطان زا، پزشکی قلب و عروق، علوم اعصاب و ایمونولوژی می باشند. این تحقیق در بخش علوم اعصاب اما با رویکرد غدد درون ریز انجام شد. نتایج این تحقیق مسیرهای نوینی را برای بررسی استراتژیهای جدید و تحقیقات میان رشته ای گشوده است.

امتیاز این مقاله

دیدگاهتان را بنویسید