صفحه اصلی > بایگانی برچسب: CPR

بایگانی برچسب: CPR

احیای قلبی-ریوی نوزادان

احیای قلبی-ریوی نوزادان

احیای قلبی-ریوی نوزادان را در سایت سلامت دات لایف بخوانید. CPR به معنی احیای قلبی- ریوی ، روشی نجات بخش و اورژانسی برای کسانی است که بر اثر حوادثی مانند غرق شدن، خفگی، تنگی نفس و یا جراحات دیگر، تنفس و ضربان آن ها متوقف شده است. در سایت سلامت …

متن کامل

روش انجام احیای قلبی – ریوی بزرگسالان

احیای قلبی – ریوی بزرگسالان

  CPR به معنی احیای قلبی- ریوی، روشی نجات بخش و اورژانسی برای کسانی است که بر اثر حوادثی مانند غرق شدن، شوک الکتریکی و حمله ی قلبی تنفس و ضربان آن ها متوقف شده است. CPR شامل دو اقدام زیر می باشد : تنفس مصنوعی که اکسیژن را برای …

متن کامل

احیای قلبی – ریوی (CPR)

احیای قلبی - ریوی (CPR)

CPR به معنی احیای قلبی-ریوی، روشی اورژانسی و نجات بخش برای کسانی که بر اثر حوادثی ضربان قلب و تنفس آن قطع شده است، این حوادث ممکن است شوک الکتریکی، حمله ی قلبی و یا غرق شدن باشند. CPR شامل دو اقدام زیر می باشد: دادن تنفس مصنوعی به شخص …

متن کامل