صفحه اصلی > بایگانی برچسب: 25 اردیبهشت بزرگداشت فردوسی

بایگانی برچسب: 25 اردیبهشت بزرگداشت فردوسی

بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی در ۲۵ اردیبهشت

بزرگداشت فردوسی

به نام خداوند جان و خرد کزین برتر اندیشه برنگذرد خداوند نام و خداوند جای خداوند روزی ده رهنمای خداوند کیوان و گردان سپهر فروزنده ماه و ناهید و مهر همانطور که از عنوان خبر امروز مشخص است، امروز ۲۵ اردیبهشت روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی است، بدون شک خدمتی که …

متن کامل