Tag Archives: کنسرو

گول تخفیف تن ماهی را نخورید!

تن ماهی تخفیف دار نخرید

کنسرو تن ماهی هایی که برندهای شناخته شده در ایران زیاد هستند، و تاریخ اعتبار زیر یکسال و تخفیف در قیمت روی کنسرو، در آنها وجود ندارد. سید محمد رزمی رضوی دبیر انجمن صنایع کنسرو ایران ، در رابطه با تخفیف کنسروهای تن ماهی گفت: کارکنانی که عضو انجمن‌ کنسروسازان هستند …

متن کامل