بایگانی/آرشیو برچسب ها : کتاب مروری بر کلیات طب سنتی ایران

مزاج شناسی

مزاج شناسی

  هرگاه عناصر مختلف در هم بیامیزند،از آمیختن آنها با هم و فعل و انفعال آنها با یکدیگر، کیفیت یکسان و جدیدی بوجود می آید که آن را مزاج گویند.در واقع مزاج ، کیفیتی است که حاصل از اختلاط و درهم آمیختن عناصر است. مقدار و نسبت موجود از هرکدام …

متن کامل