بایگانی/آرشیو برچسب ها : هوای مناسب

تهویه هوای محل زندگی

تهویه هوا خانه ها

تهویه هوای محل زندگی عبارت است از تجدید بدون وقفۀ هوا که در فضاهای بدون مانع به واسطۀ حرکات عمودی و افقی تودۀ هوایی برقرار می گردد. امّا در اتاق های منازل امروزی که گاه از شش جهت مسدود است باید تهویه را به طور مصنوعی ایجاد کرد. در آپارتمان …

متن کامل