بایگانی/آرشیو برچسب ها : نقاط ضعف

خودآگاهی

خودآگاهی

دومین مهارت از مهارت های ده گانه زندگی که توسط سازمان جهانی بهداشت معرفی شده است، خودآگاهی است. سلامت دات لایف در این مقاله به این مهارت می پردازد. یکی از مهارتهای زندگی خودآگاهی است. خود آگاهی عبارت از توانمندی دستیابی به تصویر واقعی از خصوصیات باطنی و ظاهری و حقوق …

متن کامل