بایگانی/آرشیو برچسب ها : مهارت های ده گانه سازمان جهانی بهداشت

اجرا و بکارگیری مهارت های ده گانه سازمان جهانی بهداشت

اجرا و بکارگیری مهارت های ده گانه سازمان جهانی بهداشت

برای بکارگیری مهارته ا، نیاز به استفاده از روشهایی است که بتواند روشهای اجرایی تری بوجود آورد. با توجه به اهمیت یادگیری مهارتهای زندگی ، برخی از مواردی که می تواند در افزایش سازگاری افراد کمک کند به شرح ذیل مطرح میشود. ابتکار در امور شغلی: با اعمال ابتکار در …

متن کامل

مهارت توانایی مقابله با فشارهای زندگی

مهارت توانایی مقابله با فشارهای زندگی

دهمین و آخرین مهارت از مهارت های ده گانه زندگی که توسط سازمان جهانی بهداشت معرفی شده است، مهارت توانایی مقابله با فشارهای زندگی است. سلامت دات لایف در این مقاله به این مهارت می پردازد.     توانایی مقابله با فشارهای زندگی به معنای شناخت و آگاهی از فشارهای …

متن کامل

مهارت تفکر انتقادی

مهارت تفکر انتقادی

نهمین مهارت از مهارت های ده گانه زندگی که توسط سازمان جهانی بهداشت معرفی شده است، مهارت تفکر انتقادی است. سلامت دات لایف در این مقاله به مهارت تفکر خواهد پرداخت. مهارت تفکر انتقادی چیست مهارت تفکر انقادی موجب میگردد اندیشه انسان پویا و فعال شود و با تیز بینی …

متن کامل

مهارت تفکر خلاق

مهارت تفکر خلاق

  هفتمین مهارت از  مهارت های ده گانه زندگی که توسط سازمان جهانی بهداشت معرفی شده است، مهارت تفکر خلاق است. سلامت دات لایف در این مقاله به این مهارت می پردازد. تفکر خلاق فرد از دو جنبه اهمیت دارد بطوریکه میتواند امکان یافتن راه حلهای بیشتر و انتخاب مناسبترین آن …

متن کامل

مهارت حل مسئله

مهارت حل مسئله

ششمین مهارت از مهارت های ده گانه زندگی که توسط سازمان جهانی بهداشت معرفی شده است، مهارت حل مسئله است. سلامت دات لایف در این مقاله به این مهارت می پردازد. یکی از مواردی که باعث عدم دستیابی به آرامش انسانها در زندگی میشود مشکلات مختلفی است که بر زندگی …

متن کامل

مهارت تصمیم گیری

مهارت تصمیم گیری

  پنجمین مهارت از مهارت های ده گانه زندگی که توسط سازمان جهانی بهداشت معرفی شده است، مهارت تصمیم گیری است. سلامت دات لایف در این مقاله به این مهارت می پردازد. مهارت تصمیم گیری کمک می کند که افراد به نحو مؤثرتری ، مسائل و مشکلاتشان را تجزیه و تحلیل و …

متن کامل