بایگانی/آرشیو برچسب ها : مهارت های ده گانه زندگی

تکنیک های فراموش کردن خاطرات بد

فراموش کردن خاطرات بد و تلخ

خاطرات بد گذشته از جمله مواردی است که اگر در ذهن فرد باقی بماند ، اثرات بدی را بر زندگی فرد می گذارد. پس باید تلاش کند تا هر چه زودتر خاطرات بد را فراموش کرده و زندگی آرام و زیبایی داشته باشد. فکر کردن و یادآوری مداوم این خاطرات …

متن کامل

مهارت حل مسئله از نظر قرآن

مهارت حل مسئله از نظر قرآن

در مباحث مهارت زندگی، منظور از مسئله عبارت است از پدیده و واقعیتی که به عنوان مشکل یا امری، انسان را دچار شرایط ناسازگارانه یا ضعف و درماندگی در زندگی می کند که ممکن است جنبه ی فردی، خانوادگی و یا اجتماعی داشته و دارای ریشه و منشاء درونی یا …

متن کامل

مهارت های ده گانه زندگی از دیدگاه اسلام و قرآن

مهارت های ده گانه زندگی از دیدگاه اسلام و قرآن

به دلیل اهمیت و نقش مهارت های زندگی، بررسی آن از دیدگاههای مختلفی مطرح میشود که با در نظر گرفتن باورها و اعتقادات مذهبی مردم مسلمان، در این بحث به توصیف آن از منظر اسلام پرداخته میشود. مهارت های زندگی چیست و آیا تعریف مشخصی برای آن وجود دارد؟ در …

متن کامل

مهارت تفکر انتقادی

مهارت تفکر انتقادی

نهمین مهارت از مهارت های ده گانه زندگی که توسط سازمان جهانی بهداشت معرفی شده است، مهارت تفکر انتقادی است. سلامت دات لایف در این مقاله به مهارت تفکر خواهد پرداخت. مهارت تفکر انتقادی چیست مهارت تفکر انقادی موجب میگردد اندیشه انسان پویا و فعال شود و با تیز بینی …

متن کامل

مهارت مقابله با هیجان های منفی

مهارت مقابله با هیجانهای منفی

هشتمین مهارت از مهارت های ده گانه زندگی که توسط سازمان جهانی بهداشت معرفی شده است، مهارت مقابله با هیجان های منفی است. سلامت دات لایف در این مقاله به این مهارت می پردازد. توانایی مهارت مقابله با هیجان های منفی فرد را قادر می سازد تا ظرفیتهای لازم مورد نیاز …

متن کامل

مهارت تفکر خلاق

مهارت تفکر خلاق

  هفتمین مهارت از  مهارت های ده گانه زندگی که توسط سازمان جهانی بهداشت معرفی شده است، مهارت تفکر خلاق است. سلامت دات لایف در این مقاله به این مهارت می پردازد. تفکر خلاق فرد از دو جنبه اهمیت دارد بطوریکه میتواند امکان یافتن راه حلهای بیشتر و انتخاب مناسبترین آن …

متن کامل

مهارت حل مسئله

مهارت حل مسئله

ششمین مهارت از مهارت های ده گانه زندگی که توسط سازمان جهانی بهداشت معرفی شده است، مهارت حل مسئله است. سلامت دات لایف در این مقاله به این مهارت می پردازد. یکی از مواردی که باعث عدم دستیابی به آرامش انسانها در زندگی میشود مشکلات مختلفی است که بر زندگی …

متن کامل

مهارت تصمیم گیری

مهارت تصمیم گیری

  پنجمین مهارت از مهارت های ده گانه زندگی که توسط سازمان جهانی بهداشت معرفی شده است، مهارت تصمیم گیری است. سلامت دات لایف در این مقاله به این مهارت می پردازد. مهارت تصمیم گیری کمک می کند که افراد به نحو مؤثرتری ، مسائل و مشکلاتشان را تجزیه و تحلیل و …

متن کامل

مهارت برقراری رابطه موثر

مهارت برقراری رابطه موثر

  چهارمین مهارت از مهارت های ده گانه زندگی که توسط سازمان جهانی بهداشت معرفی شده است، مهارت برقراری رابطه موثر است. سلامت دات لایف در این مقاله به این مهارت می پردازد. این توانایی فرد را قادر میسازد تا بتواند از طریق گفتگو و اظهار نظر با افراد و حضور در …

متن کامل

مهارت روابط بین فردی سازگارانه

مهارت روابط بین فردی

سومین مهارت از مهارت های ده گانه زندگی که توسط سازمان جهانی بهداشت معرفی شده است، مهارت روابط بین فردی سازگارانه است. سلامت دات لایف در این مقاله به این مهارت می پردازد. مهارت روابط بین فردی سازگارانه کمک میکند که انسان بتواند امکان ایجاد روابط مثبت و مؤثر مابین …

متن کامل