صفحه اصلی > بایگانی برچسب: زیبایی شناسی در زندگی

بایگانی برچسب: زیبایی شناسی در زندگی

عاشقی و زیبایی شناسی

عاشقی و زیبایی شناسی

خداوند مظهر کمال است و مظهر کمال از هر عیب و نقصی مبراست. یکی از جلوه های اصلی کمال، زیبایی است و آن زیبایی مطلق است. استاد هنرمندی که مظهر کمال و زیبایی است، خالق زیباترین صحنه ها است و با زشتی و آفرینش پلیدی، بیگانه میباشد. معرفت و آگاهی …

متن کامل

آیا به زیبایی شناسی در زندگی نیاز داریم؟

زیبایی شناسی در زندگی

بدون تردید عشق در تداوم و کیفیت زندگی انسانها نقش مؤثری داشته که ناشی از تاثیر زیباییهای نظام خلقت و پدیده های پیرامونی آنها بوده است. همین موجب گردیده تا بخش عمده ای از تلاشهای بشر در دورانهای مختلف زندگی اجتماعی را فعالیت او در عرصه های زیبای خلاقیت و …

متن کامل