صفحه اصلی > بایگانی برچسب: دستگاه تهویه هوا

بایگانی برچسب: دستگاه تهویه هوا

تهویه هوای محل زندگی

تهویه هوا خانه ها

تهویه هوای محل زندگی عبارت است از تجدید بدون وقفۀ هوا که در فضاهای بدون مانع به واسطۀ حرکات عمودی و افقی تودۀ هوایی برقرار می گردد. امّا در اتاق های منازل امروزی که گاه از شش جهت مسدود است باید تهویه را به طور مصنوعی ایجاد کرد. در آپارتمان …

متن کامل